Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

FASTER накратко

FASTER (Финансови и счетоводни семинари за Европейските региони) развива иновативна онлайн образователна платформа с цел подобряване на съществуващото практическо познание, продуцирано в ежедневната дейност на финансовите структури и предприятия, банките и публичния сектор. Интерактивните, уеб базирани образователни приложения и тестове, са разработени на основата на реални счетоводни казуси, с което предполагат натрупване на знания по удобен и практичен начин, като отговарят на стратегическите цели на програмите „Еразмус“/Erasmus и „Леонардо да Винчи“/Leonardo Da Vinci.

Курсовете са на 5 езика, като са отчетени националните счетоводни, данъчни и законодателни различия. Целта е да се позволи и стимулира мобилността на европейските граждани за работа в чужди страни, което изисква не само познание на финансите и счетоводството, но и боравене с местните условия (данъци, терминология и етически норми), както и информация за националните закони и данъци. FASTER включва и Европейска система за свободни работни места с база данни на e-CV, позволяващи транснационално търсене и намиране на работа.

С други думи, FASTER:

продуцира иновативен ICT електронен панел (тулбокс) с акцент върху обучението и инфомационния уеб-обмен за професионална реализация, курсове и търсене на работа в областта на финансите и счетоводството;

 • работи безплатно за академични и заинтересовани страни;
 • покрива академичните стандарти за професионална бизнес реализация;
 • допринася за развитието на качествено придобиване на знания през всеки етап от живота и промоцира качествена платформа на изява, иновации и Европейски стандарти в системата и практиките във финансите и счетоводството;
 • поддържа развитието на иновативно ICT-базирано съдържание, услуги, педагогика и практики за обучение през всеки етап от живота;
 • свързва образователната и работната среда, като разширава транснационалното търсене на работа в областта на финасите и счетоводството;
 • промоцира мобилност;
 • предлага прототип на обучение в среда, достъпна за всички езици и специалности.

 

  Disclaimer

  alt

  Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
  Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

  Powered by AVMap