Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

Анализ на счетоводния отчет – Бизнес оценка

Основната цел на Модул 6 е да покаже как счетоводната информация (в комбинация с други видове информация) може да бъде използвана за подобряване на финансовата дейност и състояние на фирмата.

Базисните аналитични инструменти са, както следва:
◦Хоризонтален анализ
◦Вертикален анализ
◦Анализ по показатели

Усвояването на всеки инструмент е илюстрирано с използването на счетоводните отчети на две фирми за 2009 и 2008 г. Освен това, Модул 6 показва как да се изготви Отчет на паричния поток чрез директни и индиректни методи.

След завършване на този модул ползвателят е в състояние:
◦да извършва хоризонтални и вертикални анализи, като обяснява резултатите;
◦да калкулира най-важните финансови съотношения чрез оценка на ликвидността, печалбата, платежоспособността на фирмата;
◦да използва счетоводните показатели за вземане на важни инвестиционни решения;
◦да отчита важността на Отчета на паричния поток;
◦да изготвя Отчет на паричния поток, като използва директни и индиректни методи.

Powered by AVMap