Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

Счетоводство за Акционерни дружества (АД) – Дружества с ограничена отговорност (ООД) – Групи от фирм

Модулът описва базисните характеристики на счетоводното обслужване на акционерни дружества, дружества с ограничена отговорност и групи от фирми в България, Гърция, Полша, Словакия, Великобритания. Включени са и предмети, свързани с правната и организационна структура на фирмите, юридическата основа, счетоводните аспекти относно разпределение на печалбата на акционерите, както и при закриване на фирмата.

Powered by AVMap