Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

Източниците

Платформата FASTER дава на ползвателя информация и връзки към поредица от счетоводни източници, както следва:

◦ международни списания за финанси и счетоводство;

◦ национални списания (издавани в 5-те страни-участнички) за финанси и счетоводство;

◦ законодателство на Европейския съюз

◦ законодателство на 5-те страни-участнички;

◦ финансова и счетоводна литература и e-книги с международна гледна точка;

◦ финансова и счетоводна литература и e-книги с национална гледна точка.

Powered by AVMap