Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

4th meeting

 

FASTER

“ICT – Financial and Accounting Seminars Targeting European Regions”

4th meeting minutes

 

 

4th FASTER project consortium meeting was held June 6. – 7., 2013 at Košice. Host of the meeting was the TUKE.

Attachments:
Download this file (FASTER 4th meeting Kosice minutes_final.pdf)FASTER 4th meeting Kosice minutes_final.pdf[in English]221 kB

Прочети още: 4th meeting

Първа отправна среща

 

FASTER

“ICT – Финансови и счетоводни семинари за Европейските региони”

Първа отправна среща

 

Първата отправна среща се проведе в Атина на 9 и 10 февруари 2012 г. Домакин на срещата беше Атинският университет по икономика и бизнес и 12-те участници в проекта от 6 страни.

Списък на участниците:

 

Атински университет по икономика и бизнес (AUEB)

Гърция

 • Георгиос Вениерис
 • Сандра Коен
 • Орестес Влисмас
 • Сотирис Карацимас
 • Василиос Наум

Варшавски университет (UW)

Полша

 

 • Анна Бялек-Яворска
 • Гражина Буковска

Софийски университет “Св. Климент Охридски” (SUSKO)

България

 

 • Желю Владимиров
 • Адриан Маринчев

Лондонски сити юнивърсити (CITY)

Великобритания

 • Димитриос Кардарас

Технически университет – Кошице (TUKE)

Словакия

 

 • Дана Палова
 • Ян Булека

 

9 февруари, четвъртък, 10:00-18:30 ч.

Добре дошли

Първият ден от срещата започна с регистрация на участниците, съгласно дневния ред на събитието. Проф. Вениерис приветства с добре дошли партньорите и ги запозна с целите на проекта. Участниците дискутираха логото на проекта и постигнаха споразумение за използването му.

 

Представяне на университетите и членовете на проекта

След представянето на целите, методологията, работните пакети, графика и структурата на мениджмънта и позициите, последва кратко представяне на университетите-участници в проекта, както и на екипа: проф. Вениерис представи AUEB, Анна Бялек-Яворска, UW, Желю Владимиров, SUSKO, Димитриос Кардарас, CITY и Ян Булека, TUKE. След представянето на 5-те университета беше сервиран лек обяд.

 

Представяне на работните пакети

Следващата тема през първия работен ден беше представянето на 7 работни пакета по проекта FASTER.

 

 • Работен пакет 1: Мениджмънт, беше представен от Сандра Коен.
 • В последвалата дискусия партньорите се договориха да регистрират пощенски кутии за основните членове на FASTER (e.g. fasterall@XX), и суб пощенски кутии за комитетите (e.g. fasterSC@XX за Консултативния комитет, fasterRC@XX за Изследователския комитет и т.н.). Партньорите се съгласиха да се индикират чрез електронни пощенски кутии лицата, включени в майлинг листа, и да се изпратят на AUEB номинираните и техните CV-та. Освен това, беще поставена задачата да се определят дните и часовете на срещите за обсъждане с оглед и на разликата в часовите зони.
 • Работен пакет 2: Онлайн образователна платформа, беше представен от Орестес Влисмас.
 • По време на дискусиите партньорите решиха да се разработят въпросници с използването на google.docs (когато е възможно, иначе на хартиен носител). Таргет групите да бъдат насочени към сайта на FASTER, където да се публикува линк към въпросниците. Различни линкове да бъдат на различни езици. От AUEB да се разработи и въпросник за студенти и докторанти.
 • Желю Владимиров предложи въпрос 2.7 “достъп до електронни база данни” да се замени с “достъп до счетоводна електронна база данни”. Партньорите дискутираха интервютата и се постигна съгласие за броя интервюирани от партньор и за това, че университетите ще организират процеса и ще следят за качеството. Въпросници на хартиен носител ще бъдат използвани за отговори от студенти и др. Електронното попълване на въпросниците не е задължително.
 • Работен пакет 3: e-модули и образователни продукти, беше представен от Желю Владимиров.
 • По отношение на речника, партньорите решиха AUEB да дефинира 500 термина на английски език и да ги разпространи сред партньорите, които да ги преведат на националните езици.
 • По отношение на модулите беше договорено следното:
 • Модул 1 да съдържа 26 страници, 1 пример, 5 упражнения и 10 самооценяващи въпроса (включващи избор от няколко отговора и/или вярно-невярно).
 • Във връзка с националната им насоченост, Модули 2, 3, 4 и 5 ще имат следното съдържание: 2 страници общо за всички партньори с обща теория и 8 страници на партньор с национална теория. Подобно на Модул 1, те ще съдържат 1 пример, 5 упражнения и 10 въпроса за самопроверка. Модулите 6, 7 и 8 са с обща насоченост и ще съдържат около 20 страници, като предоставят 1 пример, 5 упражнения и 10 въпроса за самопроверка.
 • Представянето на Работен пакет 4: FASTER - пилотен проект на курсовете, беше направено от Гражина Буковска.
 • Партньорите дискутираха разликата между посетители и ползватели на уеб сайта на FASTER. Партньорите се съгласиха да се води брояч за посетители и да се набира демографска информация за ползвателите. Дискусията акцентира върху начина на оценяване в платформата (вкл. дали обучението трябва да бъде по класове). Сред съществените въпроси беше как да се мотивират студентите да бъдат включени в системата на оценяване.
 • Във връзка с последното партньорите предложиха идея да се издават сертификати, които да отличават ползвателите, които влизат като тестери, и останалите, които успешно решават тестовете. Идеята предстои да бъде дискутирана.
 • Работен пакет 5: Популяризиране, беше представен от Сандра Коен.
 • Партньорите обсъдиха различните начини за популяризиране на проекта и идеи за дейности, свързани с него.
 • Презентацията на Работен пакет 6: Експлоатация, беше направено от Дана Палова. Партньорите обсъдиха възможностите за международна конференция, като се оформиха две възможности: проектът FASTER да се представи в рамките на международна конференция, както и на събитие, посветено на е-образованието в Атина, с което да бъде предизвикан международен интерес.
 • И накрая, Работен пакет 7: Оценка, беше представен от Сандра Коен.
 • Партньорите обсъдиха начина на оценка и проектните резултати.
 • С това първият ден от срещата приключи.

 

Вечеря

10 февруари, петък, 9:30-14:30 ч.

 

Финансови правила и мениджмънт – разходи, движение на средствата и финален отчет

През втория ден от срещата бяха представени участниците от първия.

Беше направена презентация на Финансовия договор на проекта, финансовите правила и финансовия мениджмънт, като и на процеса на разходи, движението на средствата и финалния отчет, заедно с Комуникационния пакет на консорциума на групата, ръководена от Ники Бузиотопуло, AUEB.

Партньорите бяха информирани относно финансовите бележки и въпроси, касаещи отчетите, тяхната структура и Отчетните форми на FASTER. Беше уточнено, че договорите, дори изготвени на един от националните езици, трябва ясно да дефинират имената, периода и специфичните работни пакети, които са включени. В последвалата дискусия бяха уточнени часовете в работния ден на всеки партньор, връзките между партньорите в случай на разрешаване на проблеми и необходимостта от разработване на марка с кодовете на FASTER.

 

Демонстрация на платформата и закриване

 

На настоящия етап тече демонстрация на електронната платформа и партньрите бяха информирани за операцията. В заключение, Анна Бялек-Яворска и Гражина Буковска представиха дневния ред на Втората отправна среща, която ще се проведе във Варшав, Полша.

 

Attachments:
Download this file (FASTER_Kick-off_Meeting Minutes_final.pdf)FASTER_Kick-off_Meeting Minutes_final.pdf[Kick-off minutes]83 kB

Прочети още: Първа отправна среща

Powered by AVMap