Login
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Athens University of Economics and Business, Greece

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

Η ενότητα έχει ως στόχο να δημιουργήσει στους χρήστες τα θεμέλια για την κατανόηση των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων (Λ.Π.Σ.) τόσο σε θεωρητικό επίπεδο σχετικά με το τρόπο λειτουργίας και το σχεδιασμό τους όσο και σε επίπεδο πρακτικής εξοικείωσης στη χρήση του λογιστικού πληροφοριακού περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα, αποσκοπεί στο να εξοικειώσει τους χρήστες στο λογικό σχεδιασμό ενός Λογιστικού Πληροφοριακού., στη μοντελοποίηση των επιχειρηματικών και λογιστικών διαδικασιών και, τέλος, σε βασικά θέματα λειτουργίας ενός Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήματος. 

Attachments:
Download this file (FASTER module 7 presentation final.pdf)FASTER module 7 presentation final.pdf[A presentation of accountiing using an ERP system]472 kB

Λογιστική Εταιριών, Ομίλου Εταιριών και Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων

Οι μαθησιακοί στόχοι της Διδακτικής Ενότητας αφορούν στην κατανόηση και εξοικείωση με τις μορφές των εμπορικών εταιριών στο ελληνικό δίκαιο, την κατανόηση της λογιστικής αντιμετώπισης θεμάτων που αφορούν τη σύσταση εταιριών, διανομή κερδών, λύση και εκκαθάριση εταιριών, η κατανόηση του τρόπου κατάρτισης Ενοποιημένων Λογιστικών Καταστάσεων και την εξοικείωση με τις βασικές διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

Λογιστικά Σχέδια – Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να κατανοήσει ο χρήστης τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.

Η ενότητα έχει ως στόχο την κατανόηση και εξοικείωση με τη δομή και την οργάνωση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, την απόκτηση γνώσης αναφορικά με την αντιμετώπιση των λογιστικών γεγονότων στο πλαίσιο του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και την εξοικείωση με τα υποδείγματα των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων).

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει πως η λογιστική πληροφορία σε συνδυασμό με πληροφορίες που αντλούνται από άλλες πηγές μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης και απόδοσης μιας επιχείρησης. Η ενότητα παρουσιάζει τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για αυτόν το σκοπό και ειδικότερα την οριζόντια ανάλυση, την κάθετη ανάλυση και την ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Επίσης, περιλαμβάνει την παρουσίαση της κατάρτισης καταστάσεων ταμειακών ροών με τη χρήση της άμεσης και της έμμεσης μεθόδου.

Η ενότητα έχει ως στόχο να εξοικειώσει τους χρήστες με την εφαρμογή της οριζόντιας και της κάθετης ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων και της ανάλυσης των αποτελεσμάτων τους, τον υπολογισμό των σημαντικότερων αριθμοδεικτών ρευστότητας, αποδοτικότητας και κεφαλαιακής διάρθρωσης, τη χρήση των αριθμοδεικτών για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, την κατανόηση της σημαντικότητας των ταμειακών ροών και την κατάρτισή τους με την άμεση και την έμμεση μέθοδο. 

Εργασίες τέλους χρήσης

Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να εισάγει τον χρήστη στις έννοιες της κατάρτισης των λογιστικών καταστάσεων τέλους χρήσης. Η ενότητα περιλαμβάνει τεχνικά θέματα και διαδικασίες που σχετίζονται με το κλείσιμο των λογιστικών βιβλίων, την απογραφή, τις εγγραφές προσαρμογής (τακτοποίηση προπληρωμών, προεισπράξεων, υπολογισμός αποσβέσεων και προβλέψεων), την αποτίμηση στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων καθώς και τον υπολογισμό οποιασδήποτε απομείωσης. Επίσης, περιλαμβάνει μια συνοπτική περιγραφή των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα μετά το κλείσιμο των λογιστικών βιβλίων και της λογιστικής τους επίπτωσης.

Η ενότητα έχει στόχο να παρουσιάσει

  • Τους κανόνες, τις τεχνικές και τις διαδικασίες που αφορούν το κλείσιμο των λογιστικών βιβλίων και την προετοιμασία των λογιστικών καταστάσεων,

  • Τον προσδιορισμό των γεγονότων μετά το τέλος της χρήσης και κατά πόσο θα πρέπει να επηρεάζουν τις πληροφορίες στις λογιστικές καταστάσεις,

  • Τους κανόνες, τις μεθόδους και τις διαδικασίες απογραφής.

  • Τους κανόνες, τις μεθόδους και τις διαδικασίες εγγραφών προσαρμογής για αποσβέσεις, προβλέψεις, προπληρωμές και προεισπράξεις.

  • Τις μεθόδους αποτίμησης στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων την ημερομηνία του Ισολογισμού συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού οποιαδήποτε απομείωσης.

  • Τη σύνταξη λογιστικών καταστάσεων από τις πληροφορίες που βρίσκονται σε ένα ισοζύγιο.

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Αντικείμενο της παρούσας  ενότητας είναι να εισάγει τον χρήστη στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Στόχος των προτύπων αυτών είναι η παροχή χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σχετικά με τις εταιρείες, η οποία να είναι χρήσιμη στην λήψη οικονομικών αποφάσεων των χρηστών. Η ενότητα αυτή παρέχει συνοπτική παρουσίαση των Προτύπων, χρήσιμη για την κατανόηση και την επίλυση λογιστικών ζητημάτων.

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας ο χρήστης θα έχει εξοικειωθεί με τις έννοιες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, θα προσεγγίζει από διεθνή σκοπιά ζητήματα λογιστικής και  χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, θα γνωρίζει τις διεθνείς απαιτήσεις για την αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, θα διακρίνει τις διαφορές μεταξύ ενοποιήσεων και επιχειρηματικών συνενώσεων και θα γνωρίζει διαφορετικές προσεγγίσεις για την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και χρηματοοικονομικών μέσων.

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να εισάγει το χρήστη σε  έννοιες της λογιστικής, όπως η λογιστική ισότητα και τα λογιστικά γεγονότα, τα λογιστικά βιβλία και οι μηχανισμοί καθώς και ο λογιστικός κύκλος. Επιπλέον παρέχεται μια συνοπτική ανάλυση της λογιστικής των παγίων, του κυκλοφορούντος ενεργητικού, των ιδίων κεφαλαίων, των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, καθώς και των εσόδων και εξόδων.

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας ο χρήστης θα είναι σε θέση να κατανοεί την έννοια της λογιστικής και τον ρόλο της στην λήψη εμπεριστατωμένων αποφάσεων, να ορίζει τις έννοιες της χρηματοοικονομικής θέσης και χρηματοοικονομικής απόδοσης, να αντιλαμβάνεται την έννοια της λογιστικής ισότητας και τους τρόπους με τους οποίους επιδρούν σε αυτήν οι καθημερινές συναλλαγές των επιχειρήσεων, να καταχωρεί συναλλαγές στο γενικό ημερολόγιο, να τις μεταφέρει στα καθολικά και να καταρτίζει ισοζύγια, καθώς και να γνωρίζει βασικούς λογιστικούς κανόνες σχετικά με ενσώματα πάγια, στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού, ίδια κεφάλαια, μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, έσοδα και έξοδα. Για την εκμάθηση της Διδακτικής Ενότητας 1 χρησιμοποιείται μια ειδική εκπαιδευτική πλατφόρμα, που έχει αναπτυχθεί για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω Διαδικτύου.

Φορολογική Λογιστική

Οι μαθησιακοί στόχοι της Διδακτικής Ενότητας αφορούν στην κατανόηση του ρόλου της Φορολογικής Λογιστικής, την απόκτηση βασικών γνώσεων για τις διάφορες κατηγορίες Φόρων που αφορούν τις επιχειρήσεις και την εξοικείωση με τη λογιστική αντιμετώπιση των Φόρων στο πλαίσιο του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.)

Powered by AVMap