Login
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Athens University of Economics and Business, Greece

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

Εργασίες τέλους χρήσης

Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να εισάγει τον χρήστη στις έννοιες της κατάρτισης των λογιστικών καταστάσεων τέλους χρήσης. Η ενότητα περιλαμβάνει τεχνικά θέματα και διαδικασίες που σχετίζονται με το κλείσιμο των λογιστικών βιβλίων, την απογραφή, τις εγγραφές προσαρμογής (τακτοποίηση προπληρωμών, προεισπράξεων, υπολογισμός αποσβέσεων και προβλέψεων), την αποτίμηση στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων καθώς και τον υπολογισμό οποιασδήποτε απομείωσης. Επίσης, περιλαμβάνει μια συνοπτική περιγραφή των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα μετά το κλείσιμο των λογιστικών βιβλίων και της λογιστικής τους επίπτωσης.

Η ενότητα έχει στόχο να παρουσιάσει

  • Τους κανόνες, τις τεχνικές και τις διαδικασίες που αφορούν το κλείσιμο των λογιστικών βιβλίων και την προετοιμασία των λογιστικών καταστάσεων,

  • Τον προσδιορισμό των γεγονότων μετά το τέλος της χρήσης και κατά πόσο θα πρέπει να επηρεάζουν τις πληροφορίες στις λογιστικές καταστάσεις,

  • Τους κανόνες, τις μεθόδους και τις διαδικασίες απογραφής.

  • Τους κανόνες, τις μεθόδους και τις διαδικασίες εγγραφών προσαρμογής για αποσβέσεις, προβλέψεις, προπληρωμές και προεισπράξεις.

  • Τις μεθόδους αποτίμησης στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων την ημερομηνία του Ισολογισμού συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού οποιαδήποτε απομείωσης.

  • Τη σύνταξη λογιστικών καταστάσεων από τις πληροφορίες που βρίσκονται σε ένα ισοζύγιο.

Powered by AVMap