Login
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Athens University of Economics and Business, Greece

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

Financial accounting

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να εισάγει το χρήστη σε  έννοιες της λογιστικής, όπως η λογιστική ισότητα και τα λογιστικά γεγονότα, τα λογιστικά βιβλία και οι μηχανισμοί καθώς και ο λογιστικός κύκλος. Επιπλέον παρέχεται μια συνοπτική ανάλυση της λογιστικής των παγίων, του κυκλοφορούντος ενεργητικού, των ιδίων κεφαλαίων, των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, καθώς και των εσόδων και εξόδων.

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας ο χρήστης θα είναι σε θέση να κατανοεί την έννοια της λογιστικής και τον ρόλο της στην λήψη εμπεριστατωμένων αποφάσεων, να ορίζει τις έννοιες της χρηματοοικονομικής θέσης και χρηματοοικονομικής απόδοσης, να αντιλαμβάνεται την έννοια της λογιστικής ισότητας και τους τρόπους με τους οποίους επιδρούν σε αυτήν οι καθημερινές συναλλαγές των επιχειρήσεων, να καταχωρεί συναλλαγές στο γενικό ημερολόγιο, να τις μεταφέρει στα καθολικά και να καταρτίζει ισοζύγια, καθώς και να γνωρίζει βασικούς λογιστικούς κανόνες σχετικά με ενσώματα πάγια, στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού, ίδια κεφάλαια, μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, έσοδα και έξοδα. Για την εκμάθηση της Διδακτικής Ενότητας 1 χρησιμοποιείται μια ειδική εκπαιδευτική πλατφόρμα, που έχει αναπτυχθεί για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω Διαδικτύου.

Powered by AVMap