Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

Partners

University of Warsaw, Poľsko

WNE Ang Varšavská univerzita (UW – University of Warsaw) založená v roku 1816 patrí medzi najlepšie univerzity a vedúce výskumné centrá v Poľsku a tiež v skupine krajín, ktoré nedávno pristúpili k Európskej únii.

Pozíciu univerzity v krajine a na celom svete určuje vysoká úroveň vedeckého výskumu, jeho spojenia so vzdelávaním študentov a rozmanitosť, príťažlivosť našej výučby. Varšavská univerzita patrí medzi horné 4% vysokých škôl v rámci celého sveta a je uznávaná prestížnymi medzinárodnými rebríčkami ako akademické rebríčky svetových univerzít (AKA Shanghai Ranking), QS Top Universities, Times Higher Education World University Rankings a CHE Excellence Group 2010 (v predmetoch: chémia, fyzika). V rebríčkoch zverejnených v národnom denníku Rzeczpospolita a časopise Perspektywy bola UW hodnotená ako najlepšia poľská vysoká škola roku 2010 a 2011.

UW vzdeláva takmer 66 000 študentov, zamestnáva vyše 6 200 ľudí, z toho 3 240 akademických učiteľov. V súčasnej dobe má 19 fakúlt a ďalších 26 oddelení, vrátane Centra nových technológií, Centra pre predklinický a technologický výskum a univerzitného centra pre transfer technológií. Na univerzite získa každoročne približne 300 osôb PhD., 60 osôb doktorát a 30 osôb titul. Výskumníci ponúkajú svoje odborné znalosti vládnym a mimovládnym inštitúciám, kde sa zúčstňujú ako experti a poradcovia v rámci parlamentnej legislatívnej činnosti.

Pozícia UW na medzinárodnom trhu je podporovaný nepretržitou spoluprácou s prestížnymi výskumnými a vzdelávacími svetovými inštitúciami. Univerzita je členom 43 konzorcií a vedeckých sietí a spolupracuje s asi 1 200 zahraničnými inštitúciami, vrátane 350 partnerstiev v rámci na základe viac ako 1 000 zmlúv o priamej spolupráci s viac než 200 partnermi z 52 krajín na základe dohôd o priamej spolupráci. V priebehu minulého roka bolo na univerzite financovaných viac ako 150 výskumných projektov zo 6. alebo 7. Rámcového programu EU alebo inými medzinárodnými organizáciami a nadáciami ako je Welcome Trust BioNTech AG, Electric Power Research Institute, Baltic Survey alebo European Molecular Biology Organization.

Výsledky unierzitného výskumu sú formulované vo vedeckých publikáciách, ktorých počet a kvalita poukazuje na pokrok a významné postavenie UW. Len v roku 2010 bolo v rámci univerity publikovaných viac ako 7 000 kníh, akademických učebníc, článkov, recenzií, edícií zdrojov a encyklopedických položiek. Tieto publikácie predstavovali v roku 2009 6 869 publikácií. Viac ako 1 000 prác bolo odmenených Journal Citation Reports; 240 bolo odmenených európskeho referenčného indexom European Reference Index for the Humanities. Význam a hodnotu publikácií univerzity možno preukázať podľa počtu citácií v rôznych textoch. V porovnaní s ostatnými inštitúciami vyššieho vzdelania je UW lídrom v oblasti frekventovanosti citovania publikácií zamestnancov.

Fakulta ekonomických vied

Fakulta predstavuje malú elitnú jednotku, ktorá vzdeláva celkovo na 2 000 študentov, 59 v doktorandskom štúdiu a 532 poslucháčov postgraduálneho štúdia. V súčasnej dobe sa fakulta skladá zo 6 katedier a 4 ústavov a ponúka veľmi bohaté a rozmanité vzdelávanie. FEV čerpá z významného intelektuálneho potenciálu univerzity; spoločne s Fakultou informatiky, matematiky a mechaniky vyvinula unikátny program simultánnych ekonomických a matematických štúdií, ako aj s Fakultou manažmentu program ekonomických a manažérskych štúdií. Viac ako polovica predmetov je vyučovaná (v prípade záujmu) v anglickom jazyku.

Ako jediná v krajine, bola Fakulta ekonomických vied za svoje vzdelávacie aktivity v oblasti ekonómie ocenená prestížnym vyznamenaním Akreditačnej komisie (ministerský orgán vykonávajúci kontrolu kvality vo vzťahu k inštitúciám vysokoškolského vzdelávania).

Fakulta ekonomických vied je akreditovaným skúšobným centrom EBC * L a ponúka vysokoškolské štúdium Financií a účtovníctva - tri roky v prvom cykle - bakalárskom stupni a dva roky druhého cyklu – magisterského stupňa, štúdium rozvoja účtovných informácií, ktoré obsahuje: Podnikové informačné systémy, Počítačové účtovníctvo v obchodných procesoch, Finančné účtovníctvo, Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS), Manažérske účtovníctvo a controlling.

Fakulta ekonomických vied UW bola zaradená ako číslo jedna v najväčšej bibliografickej databáze Řepeč, ktorá sa sleduje oblasť poľského ekonomického výskumu a vzdelávacie centrá.

Web-stránka: www.uw.edu.pl, www.wne.uw.edu.pl

 

Projektový tím a kontakty

 • Krzysztof Opolski (vedecký koordinátor), vedúci Katedry bankovníctva, financií a účtovníctva, Tel.: +48225549111, +48225549126, Fax: +48228312846,
 • Anna Bialek-Jaworska, odborná asistentka na Katedre bankovníctva, financií a účtovníctva, Tel.:  +48225549150, +48225549126, Fax: +48228312846, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Grazyna Bukowska, odborná asistentka na Katedre verejného sektora, Tel.: +48225549135, Fax: +48228312846, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Renata Gabryelczyk, odborná asistentka na Katedre informačných systémov a ekonomickej analýzy, Tel.: +48225549123, Fax: +48228312846, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Piotr Modzelewski, odborný asistent na Katedre bankovníctva, financií a účtovníctva, Tel.: +48225549150, Fax: +48228312846, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Bartlomiej Sliwinski, lektor na Katedre informačných systémov a ekonomickej analýzy, Tel.: +48225549123, Fax: +48228312846, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Agata Kocia, odborná asistentka na Katedre bankovníctva, financií a účtovníctva, Tel.: +48225549150, Fax: +48228312846, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Marta Trzcińska, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Anna Matusiewicz, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Kamila Opasińska, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Katarzyna Deleżuch, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Kamil Stefaniak, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Tomasz Sarnowski, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Marek Sylwestrzak, doktorand na Fakulte ekonomických vied, tel.: +48225549150, Fax: +48228312846, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

alt Vedecký koordinátor - profesor Krzysztof Opolski

 • vedúci Katedry bankovníctva, financií a účtovníctva
 • Lektor predmetov: Marketing v oblasti finančných služieb, Strategické riadenie, Komerčné bankovníctvo, Stratégia a manažment, semináre pre manažérov bánk, magisterské semináre v oblasti vytvárania obchodnej hodnoty

alt Anna Białek-Jaworska, PhD., odborná asistentka na Katedre bankovníctva, financií a účtovníctva

 • Školiteľka: Štandardy finančného výkazníctva, Finančné účtovníctvo, Počítačové účtovníctvo v obchodných procesoch, Finančné workshopy, Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva, magisterské semináre v oblasti v Rozvoja účtovných informácií
 • Manažérka a školiteľka štúdií postgraduálneho "účtovníctva a auditingu" pod taktovkou Fakulty ekonomických vied v spolupráci s Právnickou fakultou a správy a Centra štúdií mestského a miestneho rozvoja

alt Grażyna Bukowska, PhD., odborná asistentka na Katedre verejného sektora

 • Školiteľka: Finančné účtovníctvo, Finančné rozhodovanie firiem, EBC * L - European Business Competence Licence

alt Renata Gabryelczyk, PhD., odborná asistentka na Katedre informačných systémov a ekonomickej analýzy

 • Školiteľ: Riadenie podnikových procesov, Modelovanie a analýza podnikových procesov, Manažérske účtovníctvo, Podnikové informačné systémy

alt Piotr Modzelewski, PhD., odborný asistent na Katedre bankovníctva, financií a účtovníctva

 • Školiteľ: Účtovníctvo, Strategické účtovníctvo, Kontroling, Účtovníctvo vo verejnej správe, Štrukturálne fondy Európskej únie, audit a kontrola vo verejnej a súkromnej inštitúcii

alt Bartłomiej Śliwiński, PhD., docent na Katedre informačných systémov a ekonomickej analýzy

 • Školiteľ: Kurzy v oblasti finančnej reštrukturalizácie, Riadenie investícií, Realitná ekonomika, Riadenie zariadení a obchodné hry

Agata Kocia, PhD., odborná asistentka na Katedre bankovníctva, financií a účtovníctva

 • Školiteľ: Finančná analýza, Finančné účtovníctvo, Manažérske účtovníctvo (v angličtine a poľštine)

alt Marek Sylwestrzak, M.Sc., doktorand na Fakulte ekonomických vied od októbra 2011

 • Učiteľ: Počítače v účtovníctve obchodných procesov, Finančná analýza

alt Marta Trzcińska, Bc., študentka 2. ročníka

alt Anna Matusiewicz, študentka magisterského štúdia

alt Kamila Opasińska, Bc., študentka Fakulty ekonomických vied

alt Katarzyna Deleżuch, v súčasnosti študuje prvý rok na úrovni magisterského štúdia

alt Kamil Stefaniak, v súčasnosti študuje prvý ročník magisterského štúdia

alt Tomasz Sarnowski, študent magisterského štúdia

alt Marek Żukowski, Bc., študent 1. ročníka na úrovni magisterského štúdia

Posolstvo UW

Projekt FASTER sa zameriava na rozvoj teoretických a praktických zručností. Z pohľadu záujemcov o účtovníctvo je pre rast ich kariéry schopnosť aplikovať získané poznatky v praxi absolútne zásadná.

Hlavným cieľom projektu je, aby účastníci pochopili dopad jednotlivých prvkov účtovného systému na proces riadenia podniku tak, aby boli schopní konkurovať tým, ktorí už majú nejaké pracovné skúsenosti v oblasti účtovníctva. Zamestnanci v rámci svojej iniciatívy a tvorivosti v práci potrebujú pochopiť ako funguje firma samotná a v súvislosti s inými oblasťami. Preto v rámci projektu FASTER kladieme dôraz na praktický prístup v rámci učenia. Veríme, že teoretické vedomosti môžu byť spostredkovávané jednoduchým ale komplexným spôsobom, na základe používania mnohých príkladov. Navyše, pre používateľov platformy je dôležité si uvedomiť existenciu rôznych druhov problémov a posilniť tak svoje vedomosti, čo je nevyhnutné, aby im v situácii, keď vedú firemné účty, t.j. keď každá vykonávaná činnosť ovplyvňuje činnosť spoločnosti a akákoľvek chyba môže mať vážne dôsledky, boli schopní ich nájsť a opraviť.

Za týmto účelom sme sa rozhodli prizvať spoločnosti, ktoré vytvárajú najpopulárnejšie finančné a účtovné softvéry v Poľsku i v zahraničí, ako napríklad: RAKS (Poľsko) a SAGE (globálna spoločnosť) do našej Národnej podpornej skupiny do projektu FASTER. Tieto spoločnosti, na rozdiel od aplikácií špecializujúcich sa výlučne na účtovníctvo, ponúkajú služby v oblasti komplexného riadenia podniku a základných prvkov obchodného života. Radi by sme, aby si účastníci uvedomili skutočnosť, že vedenie účtovníctva akejkoľvek obchodnej transakcie, nie je iba evidencia čísel, ale predstavuje skutočné zmeny aktív a finančných zdrojov podniku.

V súčasnej dobe pracujeme na mapách účtov využívaných finančným a účtovným softvérom. Aby bolo možné zobraziť štruktúru a používanie účtovnej osnovy, budeme prezentovať register základných obchodných transakcií na jednotlivých účtoch. Ukážka toho, ako sa účtovná osnova uplatňuje v účtovnom programe, umožňuje užívateľom získať veľmi jasný a praktický prehľad o účtovníctve spoločnosti. Používateľ tak bude môcť kedykoľvek vidieť, ako každý finančný dokument, a to aj v najmenej dôležitý, ovplyvňuje situáciu v spoločnosti (počnúc finančnými správami a končiac pomerovou analýzou). Platforma FASTER dá používateľom možnosť vyskúšať si svoje znalosti vedenie účtovníctva v rámci "virtuálnej spoločnosti". Účastníci budú mať k dispozícii úlohy a problémy, ktoré by mali riešiť. Naše úsilie preto sústredíme na rozvoj niektorých užitočných zručností, ako je napr. pochopenie podstaty obchodných transakcií, zodpovednosť, presnosť, včasnosť a schopnosť vysporiadať sa s mnohými problémami v tom istom čase.

Spolupráca so spoločnosťami, ktoré ponúkajú finančné a účtovný softvéry, prináša veľké príležitosti pre platformu FASTER popularizáciou a komercializáciou takýchto inovatívnych vzdelávacích produktov do rozličných školiacich stredísk, ako medzi distribútormi a používateľmi softvéru. V súčasnej dobe firmy vedú účtovníctvo pomocou rozličných softvérov, a preto sa znalosť týchto produktov stala neodmysliteľnou súčasťou praktických skúseností v oblasti účtovníctva. Platforma FASTER dáva účastníkom možnosť naučiť sa pracovať s finančným a účtovným softvérom, bez toho, aby znášali vysoké náklady potrebné na absolvovanie špecializovaných kurzov.

"Pripomeňme si, že cieľom vzdelávacieho programu je inovácia. Na splnenie tohto cieľa, musíme vytvoriť niečo, čo predtým neexistovalo. Produkt, ktorý skutočne získa popularitu a stane sa veľkým zdrojom poznania záujemcov o účtovníctvo. Veríme, že kombinácia teoretických znalostí a praxe nás privedie k očakávanému výsledku a spoločne s používateľmi platformy uspejeme, pretože FASTER im pomôže začať ich medzinárodnú kariéru."

 

Web-stránka: www.wne.uw.edu.pl

Powered by AVMap