Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

Partners

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Polska

WNE Ang Uniwersytet Warszawski (UW), założony w 1816 r., jest najlepszym polskim uniwersytetem i wiądącym centrum badawczym w Polsce, a także w grupie państw, które ostatnio przystąpiły do Unii Europejskiej.

Uniwersytet Warszawski (UW), założony w 1816 r., jest najlepszym polskim uniwersytetem i wiodącym ośrodkiem badawczym w Polsce, a także w grupie państw, które ostatnio przystąpiły do Unii Europejskiej. Wysoki poziom badań naukowych, jego związek z kształceniem studentów oraz różnorodność i atrakcyjność kształcenia określa wysoką pozycję Uniwersytetu w kraju i na świecie.
Uniwersytet Warszawski znajduje się wśród 4% najlepszych Uniwersytetów na świecie i rozpoznawany w prestiżowych międzynarodowych rankingach takich jak Światowy Akademicki Ranking Uniwersytetów (AKA Shanghai Ranking), QS Światowy Ranking Uniwersytetów, Światowy Ranking Uczelni Wyższych "the Times" oraz "CHE Excellence Group" 2010 (dziedziny: chemia, fizyka). Od wielu lat plasuje się w czołówce rankingu szkół wyższych, organizowanym przez redakcje dziennika „Rzeczpospolita” i magazynu „Perspektywy” (najlepszy w 2010 i 2011 r.).

Uniwersytet Warszawski kształci prawie 66 000 studentów. Zatrudnia ponad 6200 osób, w tym ponad 3240 nauczycieli akademickich. Obecnie, Uniwersytet posiada 19 wydziałów i 26 pozostałych jednostek, w tym Centrum Nowych Technologii, Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii oraz Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii. Każdego roku ok. 300 osób uzyskuje tytuł doktora, 60 osób otrzymuje stopień doktora habilitowanego; a także 30 osób uzyskuje tytuł profesora. Naukowcy sporządzają ekspertyzy dla instytucji rządowych i pozarządowych – często uczestniczą jako eksperci lub doradcy w pracach legislacyjnych parlamentu.

Wysoką pozycję UW na arenie międzynarodowej wspiera współpraca z prestiżowymi instytucjami badawczo-naukowymi na świecie. Uniwersytet jest członkiem 43 konsorcjów i sieci naukowych oraz współpracuje z ok. 1200 zagranicznymi instytucjami, w tym z 350 partnerstwami w obrębie granic na podstawie ponad 1000 umów o bezpośredniej współpracy i ponad 200 partnerami z 52 krajów na podstawie umów uniwersyteckich o bezpośredniej współpracy. W minionym roku ponad 150 projektów badawczych uzyskało dofinansowanie w ramach 6. i 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej oraz innych międzynarodowych organizacji i fundacji, takich jak Welcome Trust, BioNTech AG, Electric Power Research Institute, Baltic Survey czy European Molecular Biology Organization.

Wyniki badań są prezentowane w publikacjach naukowych, których liczba i jakość potwierdza zaawansowanie i znaczącą pozycję Uniwersytetu Warszawskiego. W 2010 tylko Uniwersytet opublikował ponad 7,000 książek, podręczników akademickich, artykułów, raportów, publikacji źródłowych i encyklopedycznych. Dla porównania liczba publikacji w 2009 r. wynosiła 6,869. Ponad 1,000 prac zostało opublikowanych w czasopismach z Journal Citation Index; 240 w czasopismach z European Reference Index for the Humanities. Znaczenie i wartość publikacji Uniwersytetu potwierdza liczba cytowań w różnych tekstach. Uniwersytet Warszawski jest liderem pod względem liczby pracowników, będących autorami najczęściej cytowanych publikacji w porównaniu do innych uczelni wyższych.

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Ekonomicznych jest niedużą, elitarną jednostką, która kształci ponad 2000 studentów (na wszystkich latach), 59 doktorantów i 532 słuchaczy studiów podyplomowych. Obecnie Wydział składa się z 6 Katedr 4 Zakładów oraz posiada bardzo bogatą i urozmaiconą ofertę edukacyjną. Korzystamy z wielkiego potencjału intelektualnego Uniwersytetu. Wydział rozwinął unikalny program jednoczesnych studiów zarówno ekonomiczno-matematycznych we współpracy z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki, jak i ekonomiczno-menedżerskich we współpracy z Wydziałem Zarządzania. W naszej propozycji dydaktycznej już obecnie ponad połowa przedmiotów jest prowadzona (dla chętnych) po angielsku.

Jako jedyny w Polsce Wydział Nauk Ekonomicznych został wyróżniony przez Państwową Komisję Akredytacyjną za kierunek "Ekonomia".

Wydział Nauk Ekonomicznych jest Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym EBC*L i oferuje studia na kierunku "Finanse, Inwestycje i Rachunkowość" (wcześniej "Finanse i Rachunkowość") na I i II stopniu (licencjackie i magisterskie), fakultatywną ścieżkę "Projektowania Systemów Rachunkowości", obejmującą: Systemy Informacyjne Zarządzania, Rachunkowość komputerową procesów biznesowych, Rachunkowość finansową, Międzynrodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Rachunkowość zarządczą i Kontroling.

Wydział Nauk Ekonomicznych od zajmuje czołową pozycję w rankingu polskich ekonomicznych ośrodków naukowych i akademickich prowadzonym przez największą bibliograficzną bazę danych RePEc.

Źródła: www.uw.edu.pl, www.wne.uw.edu.pl


Zespół projektowy & dane kontaktowe:

 • Krzysztof Opolski, prof. dr hab., (Opiekun naukowy), Kierownik Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości, Tel.: +48225549111, +48225549126, Fax: +48228312846,
 • Anna Bialek-Jaworska, dr, (Kierownik projektu), Adiunkt w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości, Tel.: +48225549150, +48225549126, Fax: +48228312846, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Katarzyna Drązikowska, doktorant w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości, tel.: +48225549150, Fax: +48228312846, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Marek Sylwestrzak, doktorant w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości, tel.: +48225549150, Fax: +48228312846, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Marek Żukowski, student na kierunku Finanse i Rachunkowość, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Grażyna Bukowska, dr, Adiunkt w Zakładzie Ekonomii Sfery Publicznej, Tel.: +48225549135, Fax: +48228312846, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Renata Gabryelczyk, dr, Adiunkt w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, Tel.: +48225549123, Fax: +48228312846, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Piotr Modzelewski, dr, Adiunkt w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości, Tel.: +48225549150, Fax: +48228312846, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska, dr, Adiunkt w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości, Tel.: +48225549150, +48225549126, Fax: +48228312846, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

altOpiekun naukowy – Profesor dr hab. Krzysztof Opolski

 • Kierownik Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości
 • Wykładowca: Marketing w usługach finansowych, Zarządzanie strategiczne, Bankowość Komercyjna, Strategie i Zarządzanie, Warsztaty Menadżera Bankowego, Seminarium magisterskie: Budowanie wartości firmy

altAnna Białek-Jaworska, dr, (Kierownik projektu), Adiunkt w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości.

 • Wykładowca: Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Rachunkowość Finansowa, Rachunkowość komputerowa procesów biznesowych, Warsztaty finansowe, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Seminarium magisterskie: Projektowanie Systemów Rachunkowości.
 • Kierownik organizacyjny i wykładowca Podyplomowych Studiów Rachunkowości i Rewizji Finansowej współorganizowanych przez Wydział Nauk Ekonomicznych UW we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UW oraz Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego.

altGrażyna Bukowska, dr, Adiunkt w Zakładzie Ekonomii Sfery Publicznej.

 • Wykładowca: Rachunkowości finansowej, Decyzji finansowych przedsiębiorstw, EBC*L – Europejski Certyfikat Business Competence Licence.

altRenata Gabryelczyk, dr, Adiunkt w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych.

 • Wykładowca: Business Process Management, Modelowanie i Analiza Procesów Biznesowych, Rachunkowość Zarządcza, Systemy Informacyjne Biznesu.

altPiotr Modzelewski, dr, Adiunkt w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości.

 • Wykładowca: Rachunkowość, Rachunkowość strategiczna, Controlling, Rachunkowość budżetowa, Fundusze strukturalne Unii Europejskiej, Audyt i kontrola instytucji publicznych i prywatnych.

 Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska, dr, Adiunkt w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości.

 • Wykładowca: Finanse, Finanse 2, Analiza techniczna rynków finansowych, Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw.

altMarek Sylwestrzak, mgr, doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego od października 2011.

 • Wykładowca: Rachunkowość komputerowa procesów biznesowych, Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw.

altMarta Trzcińska, mgr, absolwentka studiów na kierunku "Finanse i Rachunkowość" na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 • "Podczas studiów uświadomiłam sobie, że z rachunkowością chcę związać swoją przyszłość. FASTER pozwolił mi lepiej poznać polskie standardy rachunkowości i porównać systemy rachunkowości stosowane w różnych krajach Europy. Jestem przekonana, że FASTER stworzył szansę na poszerzenie wiedzy i zdobycie niezbędnego doświadczenia w księgowości."

altAnna Matusiewicz, studentka kierunku  "Finanse i Rachunkowość" na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 • "Poza studiami koordynuję projekt “Praktycy sukcesu” organizowany przez Studenckie Koło Naukowe Strategii Gospodarczych. Uczestnictwo w projekcie FASTER jest bardzo ważne dla mnie, ponieważ stwarza unikalną szansę na rozwój moich umiejętności, poszerzenie wiedzy w obszarze rachunkowości i zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku".

altKamila Opasińska, studentka kierunku  "Finanse i Rachunkowość" na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

altKatarzyna Deleżuch, studentka kierunku  "Finanse i Rachunkowość" na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 • "Zdecydowałam się wziąć udział w projekcie FASTER, ponieważ jestem przekonana, że to pomoże mi w przyszłej karierze zawodowej. Ten Project wychodzi naprzeciw  moim zainteresowaniom przyszłą pracą w międzynarodowym biznesie. Niemal wszystkie moduły oferowane na platformie FASTER są cenne i wyjątkowe dla mnie, ponieważ stanowiłyby dobre przygotowanie w kierunku tego, co chciałabym osiągnąć w mojej przyszłej karierze zawodowej".

altKamil Stefaniak, student kierunku  "Finanse i Rachunkowość" na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 • "FASTER jest dla mnie nowym wyzwaniem, wymagającym i czasochłonnym, ale sprostanie mu może pomóc mi na dalszych etapach mojej kariery zawodowej. Sądzę, że w przyszłości projekt FASTER usatysfakcjonuje wszystkich jego użytkowników".

altTomasz Sarnowski, student kierunku "Finanse i Rachunkowość" na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 • "Poza ekonomią interesuję się sportem, szczególnie piłką nożną".

altMarek Żukowski, student ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku "Finanse i Rachunkowość" na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 • "Podczas studiów zgłębiłem teorię rachunkowości - szczególnie prowadzenie ksiąg rachunkowych i oprogramowanie finansowo-księgowe. Ukończyłem fakultatywny program ścieżki "Projektowanie systemów rachunkowości" i podjął pracę w księgowości. To pomogło mi zrozumieć, jak ważną rolę w życiu przedsiębiorstwa odgrywa księgowość. Uczestniczę w projekcie FASTER, ponieważ jestem przekonany, że stworzymy wyjątkowy system, zdolny do dalszego rozwoju w przyszłości, który pozwoli nam z sukcesem propagować praktyczną naukę rachunkowości. Mam nadzieję, że nasza praca zmieni świadomość ludzi związanych z księgowością w naszym kraju. Dla mnie praca w zespole projektowym jest doskonałym sposobem sprawdzenia własnych umiejętności i poszerzenia wiedzy."

List od Zespołu projektowego FASTER na WNE UW:

Projekt FASTER stawia na rozwój umiejętności teoretycznych i praktycznych. Z punktu widzenia osób zainteresowanych rachunkowością nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy jest niezbędne w pracy zawodowej.

Projekt ma na celu wykształcenie u uczestników platformy zdolności do zrozumienia wpływu poszczególnych elementów rachunkowości na rzeczywistą działalność firmy, tak aby uczestnicy platformy byli w stanie konkurować na rynku z osobami, które mają już doświadczenie w pracy w księgowości. Aby mogli się wykazać inicjatywą i kreatywnością w pracy, muszą rozumieć jak działa przedsiębiorstwo i jak poruszać się w jego różnych obszarach. W związku z tym w realizacji projektu FASTER kładziemy nacisk na praktyczne podejście do uczenia się.

Uważamy, że wiedza teoretyczna powinna zostać skondensowana i przekazana w łatwy i zrozumiały sposób, najlepiej oparty na wielu przykładach. Z kolei, aby uświadomić uczestników platformy i utrwalić ich wiedzę, powinniśmy postawić ich w sytuacji, w której sami prowadzą księgi rachunkowe firmy – kiedy każda czynność, którą wykonają będzie miała wpływ na funkcjonowanie firmy, a każdy popełniony błąd będzie rodził konsekwencje i dlatego powinien być znaleziony i poprawiony. W tym celu postanowiliśmy zaangażować do Narodowej Grupy Wsparcia Projektu FASTER firmy produkujące najbardziej popularne oprogramowanie finansowo-księgowe w Polsce i za granicą takie jak: Raks (Polska) oraz Sage  (spółka globalna, notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych). Firmy te, oprócz modułów związanych stricte z księgowością, oferują możliwość kompleksowego zarządzania firmą i ciągłego badania istotnych elementów działalności firmy. Chcemy uświadomić uczestnikom, że każda operacja, którą zaksięgują, to nie tylko cyfry, lecz rzeczywiste zmiany w majątku i źródłach finansowania spółki.

 

Obecnie pracujemy nad zakładowym planem kont z wykorzystaniem oprogramowania finansowo-księgowego. W celu ukazania struktury i zastosowania Zakładowego Planu Kont zamierzamy przedstawić ewidencję podstawowych operacji gospodarczych na poszczególnych kontach. Dzięki pokazaniu praktycznego zastosowania planu kont w programie księgowym użytkownicy będą mieli naprawdę przejrzysty i praktyczny obraz prowadzenia księgowości spółki. W dowolnej chwili będą mogli sprawdzić jak każdy, nawet najmniej istotny ich zdaniem, dokument księgowy wpłynął na sytuację firmy (od sprawozdań finansowych po analizę wskaźnikową). Platforma FASTER stworzy użytkownikom możliwość przetestowania nabytej wiedzy poprzez poprowadzenie księgowości   "wirtualnej firmy". Postawimy przed nimi zadania do wykonania oraz problemy do rozwiązania. W naszych działaniach skupimy się na rozwijaniu takich cech i umiejętności jak: zrozumienie istoty operacji gospodarczych, odpowiedzialność, dokładność, punktualność i umiejętność jednoczesnego radzenia sobie z wieloma problemami.

Współpraca z firmami tworzącymi oprogramowanie finansowo-księgowe otwiera przed Platformą FASTER szerokie możliwości popularyzacji i komercjalizacji innowacyjnego produktu edukacyjnego wśród centrów szkoleniowych, jak również dystrybutorów i użytkowników oprogramowania. W obecnych czasach nie prowadzi się już ksiąg rachunkowych bez oprogramowania finansowo-księgowego, tak więc znajomość obsługi programów komputerowych staje się nierozerwalnym elementem praktycznego doświadczenia w księgowości. Dzięki platformie FASTER będzie można zapoznać się z oprogramowaniem finansowo-księgowym bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów kursów i szkoleń.

"Pamiętajmy, że założeniem platformy edukacyjnej była innowacyjność. Aby spełnić ten cel musimy stworzyć coś, czego jeszcze nie było. Coś co rzeczywiście zyska popularność i stanie się potężnym źródłem wiedzy, z którego każdy zainteresowany będzie chciał skorzystać. Wierzymy, że połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką przyniesie nam pożądany efekt i wspólnie z użytkownikami platformy osiągniemy sukces, gdyż FASTER otworzy im drzwi do międzynarodowej kariery."

 

strona www: www.wne.uw.edu.pl

Powered by AVMap