Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

Partners

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bułgaria

sofia-logoSofia University "St. Kliment Ohridski" jest najstarszym i największym uniwersytetem w Bułgarii. Składa się z 16 wydziałów, 3 departamentów oraz wielu ośrodków badawczych i laboratoriów. Uczelnia zatrudnia na stałe około 1600 wykładowców w różnym wieku i wielu współpracowników w niepełnym wymiarze godzin. W roku akademickim 1999/2000 Uniwersytet przystąpił do programu Komisji Europejskiej - Sokrates.

Sofia University "St. Kliment Ohridski" jest najstarszym i największym uniwersytetem w Bułgarii. Składa się z 16 wydziałów, 3 departamentów oraz wielu ośrodków badawczych i laboratoriów. Uczelnia zatrudnia na stałe około 1600 wykładowców w różnym wieku i wielu współpracowników w niepełnym wymiarze godzin. W roku akademickim 1999/2000 Uniwersytet przystąpił do programu Komisji Europejskiej - Sokrates. Od tego czasu utrzymuje wiodącą pozycję wśród uczelni w kraju, z najwyższym odsetkiem wymiany studentów i personelu oraz najbardziej znaczącym wkładem w utrzymanie standardów europejskich w zakresie szkolnictwa wyższego. Uniwersytet w Sofii posiada umowy z ponad 80 uczelniami z różnych krajów, co ułatwia szeroki wybór wspólnych projektów międzynarodowych.

Główne działania członków zespołu projektowego SUSKO są związane z nauczaniem studentów i szkoleniem innych grup – kształceniem ustawicznym osób starszych, pracowników sektora administracji państwowej i prywatnej celem zwiększenia ich kwalifikacji, w szczególności w zakresie nabywania wiedzy dotyczącej technologii informatycznych i komunikacyjnych oraz aplikacji internetowych. Członkowie zespołu aktywnie działają na rzecz rozwoju, adaptacji i rozpowszechniania elektronicznych form edukacji zarówno na uczelni jak i w profesjonalnym poziomie kształcenia.

Równolegle, członkowie zespołów projektowych realizują regularne badania naukowe, w zależności od ich zainteresowań i specjalizacji - analiza sektorów gospodarczych, w szczególności w rolnictwie i przemyśle spożywczym, stosowanie nowoczesnych technologii informatycznych w dziedzinie m.in. edukacji, rozwoju  e-administracji, rozwoju i wdrażania standardów rachunkowości itp. Wyniki tych badań są intensywnie wykorzystywane w poprawie jakości nauczania studentów oraz innych grup osób uczących się. Dzięki temu członkowie zespołu są na bieżąco z nowymi osiągnięciami naukowymi w poszczególnych dziedzinach oraz nowymi metodami nauczania i wychowania.


Zespół projektowy i dane kontaktowe

Główne działania członków zespołu projektowego są związane z nauczaniem studentów i szkoleniem innych grup –w kształceniu ustawicznym osób starszych, pracowników sektora administracji państwowej i prywatnej celem zwiększenia ich kwalifikacji, w szczególności w zakresie nabywania wiedzy dotyczącej technologii informatycznych i komunikacyjnych oraz aplikacji internetowych. Członkowie zespołu aktywnie działają na rzecz rozwoju, adaptacji i rozpowszechniania elektronicznych form edukacji zarówno na uczelni jak i w profesjonalnym poziomie kształcenia. Równolegle, członkowie zespołów projektowych realizują regularne badania naukowe, w zależności od ich zainteresowań i specjalizacji - analiza sektorów gospodarczych, w szczególności w rolnictwie i przemyśle spożywczym, stosowanie nowoczesnych technologii informatycznych w dziedzinie m.in. edukacji, rozwoju  e-administracji, rozwoju i wdrażania standardów rachunkowości itp. Wyniki tych badań są intensywnie wykorzystywane w poprawie jakości nauczania studentów oraz innych grup osób uczących się. Dzięki temu członkowie zespołu są na bieżąco z  nowymi osiągnięciami naukowymi w poszczególnych dziedzinach oraz nowymi metodami nauczania i wychowania.

  • Prof. nadz. dr hab. Zhelyu Vladimirov (opiekun naukowy), Prorektor ds. Informacji i Administracji, Tel.: +35928738123. Fax: +35928702118, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Prof. dr hab. Olia Borisova Harizanova, Tel.: +35929711002, Fax: +35928702118, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Dr Nikolay Neto, Tel.: +35929711002, Fax: +35928702118, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Dr Adrian Marinchev, kierownik ds. finansowych, Tel.: +35929711002, Fax: +35928702118, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Dr Dafina Yaneva, Tel.: +35929711002, Fax: +35928702118, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

alt Prof. nadz. dr hab. Zhelyu Władimirow (opiekun naukowy), były prorektor Uniwersytetu w Sofii (2007-2011). Jest pełnoetatowym wykładowcą na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, prowadzi wykłady z dziedziny zarządzania.
Prof. Vladimirov ma ponad 100 publikacji w języku bułgarskim i w prasie zagranicznej. Jest też autorem i współautorem wielu książek z zakresu konkurencyjności małych przedsiębiorstw w różnych sektorach. Prof. Vladimirov jest członkiem wielu organizacji krajowych i międzynarodowych, posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami międzynarodowymi i krajowymi.

alt Prof. dr hab. Ola Harizanova - od 2005 roku jest dyrektorem wykonawczym Centrum Usług Edukacyjnych na Uniwersytecie w Sofii. Prof. Harizanova prowadzi wykłady na temat systemów wyszukiwania informacji. Brała udział w rozwoju różnych platform e-learningowych i jest autorem wielu publikacji z dziedziny nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

alt Adiunkt Nikolay Netoff jest wykładowcą Uniwersytetu w Sofii, gdzie prowadzi wykłady z zakresu zarządzania systemami IT. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się na aplikacjach IT w zakresie zarządzania projektami oraz w e-learningu. Brał udział w tworzeniu i wdrażaniu wielu projektów, w tym projektów finansowanych przez Komisję Europejską.

alt Adrian Marinchev posiada doktorat w dziedzinie rachunkowości nadany przez Uniwersytet Ekonomii Narodowej i Światowej. Obecnie jest głównym księgowym Uniwersytetu w Sofii. Jego główne zainteresowania zawodowe skupiają się na rachunkowości oraz analizie finansowej sektora publicznego i ubezpieczeń społecznych, a także stosowaniu platform e-learningowych w procesie edukacyjnym.

alt Dafina Yaneva ma pięcioletnie doświadczenie w nauczaniu zagadnień księgowych na Uniwersytecie w Sofii. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie rachunkowości podmiotów sektora bankowego i farmaceutycznego, w analizie finansowej podmiotów z branży motoryzacyjnej, a także w rozwoju i realizacji szkoleń e-learningowych dla biznesu. Obecnie przygotowuje i dostarcza szkolenia SAP dla firm sektora napojów bezalkoholowych w Europie Południowo-Wschodniej, krajach bałtyckich, Rosji i Nigerii.

Komunikaty SUSKO

Mając doświadczenie w zakresie tworzenia, wdrażania i korzystania z platform e-learningowych w procesie nauczania studentów oraz w szkoleniach biznesowych, jesteśmy przekonani, że platforma FASTER będzie skutecznym narzędziem, nie tylko dla dostarczania podstawowej wiedzy do grup docelowych, ale także do aktualizowania swojej wiedzy i pomocy w łatwiejszym znalezieniu poszukiwanych informacji księgowych i finansowych. Uważamy, że najsilniejszym atutem jest to, że platforma skraca dystans istniejący pomiędzy przedsiębiorstwami i pracownikami oraz ułatwia proces rekrutacyjny.

 

Strona internetowa: http://www.uni-sofia.bg

Powered by AVMap