Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

FASTER w kilku słowach

Projekt FASTER (Seminaria z zakresu finansów i rachunkowości skierowane do regionów Europy) ma na celu opracowanie innowacyjnej platformy edukacyjnej on-line, która ułatwi przepływ praktycznych informacji i umiejętności wynikających z doświadczeń w świadczeniu usług finansowo-księgowych przedsiębiorstwom, bankom i instytucjom sektora publicznego. Wykorzystane w tym celu zostaną interaktywne programy edukacyjne oraz studia przypadków oparte na rzeczywistych zdarzeniach księgowych, które dostarczą wiedzę dostosowaną do potrzeb nieformalnej nauki w praktyce. Projekt odpowiada strategicznym celom zarówno Programu Erasmus, jak i Leonardo da Vinci.

Materiały edukacyjne opracowano w 5 językach, wypunktowując różnice między państwami partnerskimi dotyczące rachunkowości, opodatkowania i ustawodawstwa prawnego. Umożliwienie i wsparcie mobilności obywateli UE w poszukiwaniu pracy w innych krajach wymaga nie tylko znajomości finansów i księgowości, ale także praktyki w oparciu o lokalne uwarunkowania (w zakresie prawa, terminologii i etyki) oraz znajomości prawa i systemu podatkowego obowiązującego w danym kraju. FASTER obejmuje również europejski system ofert pracy i e-CV, umożliwiając poszukiwanie pracy poza granicami kraju.

Innymi słowy, FASTER:

  • tworzy innowacyjny zestaw narzędzi dla przepływu informacji oraz komunikacji w dziedzinie finansów i rachunkowości, skupiając się na mechanizmach internetowych pozwalających na wymianę on-line wiedzy i umiejętności takich jak baza zasobów wiedzy, kursy e-learningowe oraz narzędzia dla poszukujących pracy,
  • działa komplementarnie do już zdobytej przez zainteresowane osoby wiedzy akademickiej,
  • spełnia standardowe wymogi akademickie dla uzyskania wiedzy i umiejętności z obszaru rachunkowości,
  • przyczynia się do rozwoju kształcenia ustawicznego na wysokim poziomie i promuje wysoką wydajność, innowacyjność i europejski poziom systemów nauczania oraz praktyki w dziedzinie finansów i rachunkowości,
  • wspiera rozwój innowacyjnych treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie kształcenia ustawicznego opartych na technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
  • łączy studia i środowisko pracy oraz poszerza możliwości wykonywania pracy poza granicami kraju w finansach i rachunkowości.
  • promuje mobilność kapitału ludzkiego,
  •  oferuje prototyp środowiska uczenia się, który może zostać rozszerzony na wszystkie języki i dyscypliny naukowe

Disclaimer

alt

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Powered by AVMap