Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

Analiza sprawozdań finansowych

Celem niniejszego modułu jest pokazanie, w jaki sposób informacje księgowe (w połączeniu z innymi źródłami informacji) mogą być stosowane do oceny wyników finansowych i kondycji firmy.

Moduł podkreśla znaczenie głównych narzędzi analizy takich jak:

  • Analiza pozioma
  • Analiza pionowa
  • Analiza wskaźnikowa

Zastosowanie każdego narzędzia jest przedstawione na przykładzie sprawozdań finansowych dwóch spółek za rok 2009 i 2008.

Ponadto moduł obejmuje informacje, w jaki sposób przygotować Rachunek z przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią i pośrednią.

 

Po ukończeniu modułu uczestnicy powinny być w stanie:

  • przeprowadzić analizę metodą poziomą i pionową i zinterpretować ich wyniki,
  • obliczyć główne wskaźniki w celu pomiaru płynności, rentowności, wypłacalności spółki,
  • zinterpretować wskaźniki w celu podjęcia niezbędnych decyzji inwestycyjnych,
  • zrozumieć istotę rachunku przepływów pieniężnych,
  • Sporządzić rachunek przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią i pośrednią.

Powered by AVMap