Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

Accounting plan

Plan kont

Moduł opisuje podstawowe cechy planu kont w Bułgarii, Grecji, Polsce, na Słowacji oraz w Wielkiej Brytanii (kraje podane w kolejności alfabetycznej). Moduł zawiera opis planu kont, główne grupy kont oraz podstawowe przepisy prawne, które regulują plan kont w poszczególnych krajach.

Powered by AVMap