Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

Financial accounting

Podstawy rachunkowości

Moduł ma na celu wprowadzenie użytkowników do zagadnień związanych z rachunkowością takich jak równanie bilansowe i operacje gospodarcze, księgi rachunkowe, mechanizmy i cykl rachunkowości. Ponadto zawiera krótką analizę rachunkowości środków trwałych, aktywów obrotowych, kapitału własnego, zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych, jak również przychodów i kosztów.

Po ukończeniu tego modułu użytkownik będzie potrafił::

  • zdefiniować rachunkowość i określić jej rolę w podejmowaniu decyzji w oparciu o posiadane informacje,
  • zdefiniować sytuację finansową i jej zmiany,
  • sformułować równanie bilansowe i pokazać, w jaki sposób wpływają na nie poszczególne operacje gospodarcze,
  • zaewidencjonować operacje gospodarcze w dzienniku, przenieść do księgi głównej i sporządzić zestawienie obrotów i sald,
  • prowadzić księgi rachunkowe obejmujące podstawowe operacje dotyczące środków trwałych, aktywów obrotowych, kapitału własnego, zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych, przychodów i kosztów.

Sposób uczenia modułu 1 jest oparty na kształcenie za pośrednictwem Internetu za pomocą nowej platformy edukacyjnej.

Powered by AVMap