Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

Rachunkowość podatkowa

Moduł opisuje podstawowe zagadnienia rachunkowe dotyczące podatku od wartości dodanej (VAT) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w Bułgarii, Grecji, Polsce, na Słowacji oraz w Wielkiej Brytanii (kraje podane w kolejności alfabetycznej).

Powered by AVMap