Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

Źródła

Użytkownicy platformy FASTER mogą korzystać z informacji i odwołań do różnych źródeł rachunkowych takich jak:
  • Międzynarodowe czasopisma o tematyce finansowej i rachunkowej,
  • Krajowe czasopisma (występujące w 5 współpracujących państwach) o tematyce finansowej i rachunkowej,
  • Przepisy Unii Europejskiej,
  • Krajowe przepisy właściwe dla współpracujących państw,
  • Finansowe i rachunkowe książki i e-booki dotyczące zagadnień międzynarodowych,
  • Finansowe i rachunkowe książki i e-booki dotyczące zagadnień krajowych.

Powered by AVMap