Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

Athens University of Economics and Business, Greece

aueb3Athens University of Economics and Business (predtým Athens School of Economics and Business), je najstaršou vzdelávaciou inštitúciou Grécka v oblasti ekonómie a riadenia podniku. Od roku 1920 vytvorila tradíciu vo vzdelávaní mládeže Grécka. Tisíce jej absolventov pracujú resp. zastávajú v súčasnosti pozície vyšších administratívnych pracovníkov a finančných manažérov pôsobiacich vo verejnom aj súkromnom sektore, členov fakúlt gréckych a zahraničných vysokých škôl, rovnako ako pozície členov rozličných medzinárodných organizácií.

Čítať ďalej: Athens University of Economics and Business, Greece

Kontaktujte nás

 

{jkefel title=[Kontaktujte nás] kefelui=[tabs]}


{/jkefel}

{jkefel title=[LP1 - AUEB]}

Athens University of Economics and Business Research Center, Grécko

aueb3


Popis organizácie


Athens University of Economics and Business (AUEB) bola založená v roku 1920 pod názvom Athens School of Commercial Studies. Jej názov bol zmenený v roku 1926 na Athens School of Economics and Business, ktorý bol zachovaný až do roku 1989, kedy prijala svoje súčasné meno Athens University of Economics and Business.

AUEB je treťou najstaršou univerzitou v Grécku a jednou z najstarších v oblasti vzdelávania ekonómie a podnikania. Až do roku 1955, ponúkala univerzita iba jeden stupeň vzdelávania z oblasti všeobecnej ekonomiky a obchodu. V roku 1955 začala univerzita poskytovať dva samostatné programy v dvoch stupňoch: jeden v odbore ekonómie a ďalší v oblasti riadenia. V roku 1984 bola škola rozdelená na tri fakulty a to na ekonomickú fakultu, fakultu riadenia a fakultu štatistiky a informatiky.

V roku 1989 bola univerzita bola rozšírená na šesť fakúlt. Od roku 1999 sa unierzita rozširuje ďalej a aktuálne zastrešuje osem fakúlt, ktoré ponúkajú osem akademických titulov, 28 magisterských programov a rovnaký počet študijných programov tretieho stupňa určených pre doktorandské štúdium.


Hlavné oblasti činnosti


Athens University of Economics and Business poskytuje osem odborov, ktoré pokrývajú oblasti ekonómie, medzinárodnej ekonómie a európskej administratívy, marketingu a komunikácie, účtovníctva a financií, vedy a techniky manažmentu, informatiky a štatistiky.

Každá fakulta je riadená predsedom fakulty, podpredsedom predstavenstva a generálnym zhromaždením. Všetci študenti po úspešnom ukončení Pan-Hellenic skúšok absolvujú štvorročný bakalársky program, vedúci k získaniu diplomu (Ptychion = BA). Každá z fakúlt ponúka tiež jeden alebo viac postgraduálnych študijných programov, ktoré umožňujú získanie magisterského titulu a doktorandské štúdium vedúce k získaniu doktorátu.

Na univerzite je niekoľko fakúlt:

 • Fakulta účtovníctva a financií
 • Fakulta riadenia
 • Fakulta ekonómie
 • Fakulta počítačov
 • Fakulta medzinárodných a európskych ekonomických štúdií
 • Fakulta manažmentu výskumu a technológií
 • Fakulta marketingu a manažmentu


Projektový tím a kontakty:

Projektový tím je zložený z akademických a výskumných pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami vo vzdelávaní účtovníctva. Členovia tímu majú aj potrebné vedomosti a zručnosti prispievajúce k úspechu projektu.

 • George Venieris (Vedecký koordinátor), profesor, Tel. +302108203230, Fax +302108214903, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Sandra Cohen, odborná asistentka, Tel. +302108203168, Fax +302108203164, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Orestes Vlismas, lektor, Tel. +302108203136, Fax +302108203164, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Sotiris Karatzimas, doktorand, Tel. +302108203168, Fax +302108203164, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Agapitos Manolis, technický pracovník, Tel. +302108203123, Fax +302108203164, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Vassilios Naoum, doktorand, Tel. +302108203123, Fax +302108203164, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Panagiotis Antonopoulos, administratívny pracovník, Tel. +302108203123, Fax +302108203164, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Maria Koletsi, vedecký spolupracovník, Tel. +302108203136, Fax +302108203164, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Web-stránka: www.aueb.gr

{/jkefel}

{jkefel title=[P2 - UW]}

University of Warsaw, Poľsko

WNE Ang

Popis organizácie

Varšavská univerzita bola založená v roku 1816. V súčasnej dobe zastrešuje 19 katedier a 30 iných oddelení, kde pracuje 3 326 akademikov. Fakulta ekonomických vied - známa predovšetkým ako Fakulta politickej ekonómie - bola založená v roku 1953, keďže v minulosti od roku 1816 boli ekonomické vedy súčasťou katedry práva. V súčasnej dobe sa fakulta skladá zo 6 oddelení s názvom "katedra" (z latinského cathedra, sídlo) a 4 oddelení "zaklad" (z angl. Institute). FES UW vzdeláva viac ako 2 061 študentov na magisterskom štúdiu, 59 v doktorandskom štúdiu a 532 poslucháčov v rámci postgraduálneho štúdia.Katedra bankovníctva, financií a účtovníctva je súčasťou FES UW. Vedúci katedry - profesor Krzysztof Opolski DrSc. – zabezpečuje štúdium prostredníctvom 7 profesorov, 13 lektorov a 8 študentov doktorandského štúdia.


Hlavné činnosti

FES UW ponúka odbory v oblasti financií a účtovníctva pre vysokoškolákov (v trojročnom prvom cykle - bakalársky stupeň) a postgraduálnym študentom (v dvojročnom druhom cykle – magisterský stupeň). Ďalej ponúkame fakultné programy zamerané na vývoj účtovných informácií, ktoré obsahujú: Elektronické účtovníctvo v obchodných procesoch, Finančné účtovníctvo, Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS), Manažérske účtovníctvo, Kontroling a podnikové informačné systémy. Štátna akreditačná komisia vyhodnotila kvalitu ekonomickej špecializácie v roku 2007 ako kvalitnú, špecializáciu v oblasti informatiky a ekonometrie v roku 2007 ako vysoko kvalitnú a špecializáciu v oblasti financií a účtovníctva v roku 2010 tiež ako vysoko kvalitnú. FES UW je od septembra 2009 akreditovaná Examination Centre of European Business Competence License (EBC*L). Spoločne s fakultou informatiky, matematiky a mechaniky sme vytvorili a vyvinuli jedinečný študijný program z oblasti simultánnych ekonomických a matematických vied, rovnako ako ekonomické a manažérske štúdium s fakultou manažmentu.

 

Projektový tím a kontakty

 • Prof. dr hab. Krzysztof Opolski – (Vedecký koordinátor), vedúci katedry bankovníctva, financií a účtovníctva
 • Dr Anna Bialek-Jaworska, odborná asistentka na katedre bankovníctva, financií a účtovníctva
 • Dr Grazyna Bukowska, odborná asistentka na katedre verejnej správy
 • Dr Renata Gabryelczyk, odborná asistentka na katedre informačných systémov a ekonomickej analýzy
 • Dr Piotr Modzelewski, odborný asistent na katedre bankovníctva, financií a účtovníctva
 • Dr Bartlomiej Sliwinski, odborný asistent na katedre informačných systémov a ekonomickej analýzy
 • Dr Agata Kocia, odborná asistentka na katedre bankovníctva, financií a účtovníctva
 • Marek Sylwestrzak, doktorand na fakulte ekonomických vied


Web-stránka:
www.wne.uw.edu.pl


{/jkefel}

{jkefel title=[P3 - SUSKO]}

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulharsko

sofia-logo

Popis organizácie

Sofia University "St. Klimenta Ochridski" je najstaršou a najväčšou bulharskou univerzitou. V súčasnej dobe má univerzita 16 fakúlt a tri oddelenia, na ktorých v akademickom roku 2010 - 2011 študovalo viac ako 24 000 študentov (18 000 na bakalárskych programoch, 4 500 v inzinierskych, 1 300 medzinárodných študentov a 800 na postgraduálnom štúdiu). V SU pracuje cez 1 600 akademikov na plný úväzok a vzhľadom na medzinárodné aktivity univerity a jej stanovené priority aj množstvo pozvaných rečníkov z partnerských univerzít. Od akademického roka 1999-2000 je SU s cieľom prispieť k rozvoju vzdelávania a vytvoriť otvorený európsky priestor pre spoluprácu na všetkých úrovniach vzdelávania, členom programu Európskeho spoločenstva SOCRATES.


Hlavné aktivity

Sofia University spolupracuje s väčšinou najlepších bulharských odborníkov zo všetkých oblastí prírodných, matematických a humanitných vied. Výskum na fakultách SU je neoddeliteľnou súčasťou procesu vzdelávania a spolupráce so študentmi.Samostatnou kapitolou globálnej stratégie univerzity je rozvoj medzinárodného obchodu prostredníctvom výskumu a podpory, zlepšovania procesu vzdelávania. Univerzita má uzavreté zmluvy s viac ako 80 univerzitami z rôznych krajín a participuje na stovkách medzinárodných projektov rôznych typov. Sofia University v krajine vedie počtom účastníkov mobilít študentov a pracovníkov a spoluvytvára tak európsky priestor vyššieho vzdelávania. Hoci je hlavnou činnosťou univerzity vzdelávanie a výskum, univerzita predstavuje aj významné kultúrne a informačné centrum v hlavnom meste krajiny prostredníctvom svojho kultúrneho centra, rozhlasu a televízie, divadelných predstavení konaných na "Alma Mater" a ďalších.


Projektový tím a kontakty

Hlavnou činnosťou účastníkov projektového tímu je vzdelávať univerzitných študentov a študentov z iných skupín ako dospelých v ďalšom vzdelávaní, zamestnancov verejnej správy a súkromného sektora s cieľom zlepšiť ich vedomosti, a to najmä pri získavaní kompetencií v oblasti IKT a e-aplikácií. Členovia projektového tímu sa aktívne usilujú o vývoj, prispôsobenie a šírenie elektronických foriem vzdelávania v prostredí odborného vzdelávania a odbornej prípravy. Navyše, sa členovia tímu pravidelne zúčastňujú na rozličných projektoch a prieskumoch v závislosti od ich výskumných záujmov a zamerania, t.j. v oblasti sektorovej analýzy hospodárstva, najmä poľnohospodárstva, potravinárstva, využitia informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní a ďalších odvetví ako rozvoj e-governmentu, vývoj účtovných štandardov a pod. Výsledky týchto štúdií sa aktívne využívajú ako súčasť učebného plánu, ktorý je vyučovaný na univerzite. To umožňuje členom tímu informovať študentov o nových vývojových trendoch a aplikovať nové metódy výučby a učenia.

 • Assoc. Prof. Zhelyu Vladimirov (vedecký koordinátor), Dr. Habil., Dr. Habil., Prorektor vecí informačných a riadenia, Tel.: +35928738123. Fax: +35928702118, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Chief Assist. Prof. Radoslav Nedyalkov, zamestnanec fakulty, Tel.: +35929711002, Fax: +35928702118, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Chief Assist. Prof. Dafina Yaneva, zamestnanec fakulty, Tel.: +35929711002, Fax: +35928702118, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Chief Assist. Prof. Nikolay Netov, zamestnanec fakulty, Tel.: +35929711002, Fax: +35928702118, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Prof. Olia Borisova Harizanova, Dr. Habil., zamestnanec fakulty, Tel.: +35929711002, Fax: +35928702118, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Adrian Marinchev, PhD, finančný manažér, Tel.: +35929711002, Fax: +35928702118, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


Web-stránka: http://www.uni-sofia.bg

{/jkefel}

{jkefel title=[P4 - CITY]}

City University, London, Veľká Británia

city logo

Popis organizácie

City University London je jednou z najpopulárnejších univerzít vo Veľkej Británii. Naši študenti pochádzajú približne zo 160 rôznych krajín a vytvárajú tak kozmopolitné a živé výučbové prostredie pre rozličné oblasti vrátane strojárstva, matematiky, informatiky, umenia, spoločenských vied, práva, zdravia a podnikania.

The Centre for Human-Computer Interaction Design je nezávislé výskumné centrum, od roku 1991 so sídlom na the School of Informatics na City University. Jeho cieľom je vykonávať medzinárodne uznávaný vedecký výskum a publikovať v popredných časopisoch a na konferenciách. Centrum sa výrazne zväčšuje od roku 2000 a dnes predstavuje najväčšiu londýnsku výskumnú skupinu s viac ako 20 akademickými a vedeckými pracovníkmi a veľkým počtom doktorandov zameriavajúcich sa na HCI (Human-Computer Interaction). Naši ľudia sú multi-disciplinárni so zameraním sa na systémové inžinierstvo, softvérové inžinierstvo, interakciu človek-počítač, psychológiu, sociálne vedy, umelú inteligenciu a vedy o riadení.


Hlavné činnosti

The Centre for Human-Computer Interaction Design je popredné výskumné centrum vo Veľkej Británii. Náš výskum sa zameriava na kreativitu, spoluprácu, riešenie požiadaviek z oblasti strojárstva, zdravotníctva, rôznych užívateľov, tvorbu nových interakcií s informačnými systémami a inovatívnych rozhraní/zariadení.


Projektový tím a kontakty

 • Bill Karakostas, lektor, Tel.: +442070408411, Fax: +442070408859, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. (personal website http://www.city.ac.uk/informatics/school-organisation/centre-for-human-computer-interaction-design/people/dr-bill-karakostas)
 • Dimitris Kardaras, výskumník, Tel.: +442070408411, Fax: +442070408859, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


Web-stránka: www-hcid.soi.city.ac.uk

{/jkefel}

{jkefel title=[P5 - TUKE]}

Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

Logo EkF

Popis organizácie

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) bola založená v roku 1952 s cieľom plniť vzdelávacie a výskumné potreby Východného Slovenska. Technická univerzita má v súčasnosti viac ako 18.000 študentov inžinierskeho a bakalárskeho stupňa, asi 700 doktorandov. Zamestnáva takmer 900 učiteľov, a rovnaký počet výskumných a administratívnych pracovníkov. V súčasnosti Technická univerzita v Košiciach poskytuje vzdelávacie a výskumné činnosti na deviatich fakultách: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia procesov a geotechnológií, Hutnícka fakulta, Strojnícka fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Stavebná fakulta, Ekonomická fakulta, Fakulta výrobných technológií, Fakulta umení a Letecká fakulta.

Ekonomická fakulta bola založená v roku 1992 v rámci procesu transformácie Technickej univerzity na "plnohodnotnú" univerzitu pokrývajúcu aj netechnické disciplíny, ale predovšetkým ako reakcia na transformáciu slovenskej ekonomiky na trhovo riadenú, ktorá viedla k rozvoju celého finančného sektora a zvýšeniu dopytu po nových druhoch finančných služieb. Fakulta sleduje najnovšie trendy vo vývoji ekonomiky smerom k znalostnej ekonomike a informačnej spoločnosti a zameriava sa aj na využívanie aplikácií elektronických služieb v ekonomike a v spoločnosti ako takej, a v neposlednom rade sa angažuje aj v riešení otázok regionálneho rozvoja.


Hlavné aktivity

Hlavné činnosti Ekonomickej fakulty sú nasledovné:

 • budovanie znalostí a poskytovanie kvalitného, odborného vzdelávania v oblasti ekonomických vied v dvoch hlavných odboroch: Financie, bankovníctvo a investovanie a Verejnej správy a regionálneho rozvoja
 • prínos k rozvoju spoločnosti a utváranie regionálnej ekonomiky prostredníctvom zabezpečenia výskumnej a poradenskej činnosti, kontinuálneho vzdelávania a služieb pre miestne a regionálne komunity
 • spolupráca s inými vysokými školami, podnikmi, finančnými inštitúciami, verejnou správou, regionálnymi a miestnymi samosprávami, mimovládnymi organizáciami a organizáciami na podporu regionálneho rozvoja v niekoľkých medzinárodných, národných, vedeckých a vzdelávacích projektoch v troch hlavných výskumných oblastiach: Financie, bankovníctvo, investovanie (analýza finančných trhov a investičných nástrojov, analýza investícií a priamych zahraničných investícií (PZI), analýza finančnej situácie malých a stredných podnikov (MSP), finančné a účtovné teórie), Hospodárska informatika (meranie ekonomickej efektívnosti informačných a komunikačných technológií (IKT), sociálno-ekonomické analýzy IKT aplikácií, e-Business, elektronické obstarávanie, elektronické bankovníctvo, e-Government a e-Health, rozvoj informačnej spoločnosti, benchmarking atď.), Regionálne vedy a verejná správa (rozhodovacie procesy vo verejnej správe, programovanie a štrukturálnej politiky EÚ, inovácie a klastre, strategické plánovanie, regionálne inovačné stratégie, atď.)


Projektový tím a kontakty

 • Dana Paľová, Odborná asistentka, Tel.: +421556023268, Fax: +421556330983, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. (osobná web-stránka http://www3.ekf.tuke.sk/kamahi/index.php?id=66)
 • Tomáš Sabol, Prodekan pre výskum a vývoj, zahraničné vzťahy a rozvoj, Tel.: +421556023259, Fax: +421556330983, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., (osobná web-stránka http://kbai.ekf.tuke.sk/Members/sabolt)
 • Emília Jakubíková, Vedúca Katedry financií, Tel.: +421556023287, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. (osobná web-stránka http://www3.ekf.tuke.sk/kf/index.php?id=50)
 • Ivana Gerhartová, referentka pre výskum, vývoj a rozvoj, Tel.: +421556023258, Fax: +421556330983, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Jozef Bucko, Vedúci Katedry aplikovanej matematiky a hospodárskej informatiky, Tel.: +421556023266, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. (osobná web-stránka http://www3.ekf.tuke.sk/kamahi/index.php?id=63)
 • Martin Vejačka, Odborný asistent, Tel.: +421556023269, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. (osobná web-stránka http://www3.ekf.tuke.sk/kamahi/index.php?id=70)
 • Ján Buleca, Odborný asistent, Tel.: +421556023288, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Anna Bánociová, Odborná asistentka, Tel.: +421556023285, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. (osobná web-stránka http://www3.ekf.tuke.sk/kf/index.php?id=52)
 • Radoslav Tušan, Odborný asistent, Tel.: +421556023286, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. (osobná web-stránka http://www3.ekf.tuke.sk/kf/index.php?id=57)
 • o Vincent Šoltés, Dekan Ekonomickej fakulty, Tel.: +421 55 602 3275, Fax: +421 55 633 09 83 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


Web-stránka:
www.ekf.tuke.sk

{/jkefelend}

Čítať ďalej: Kontaktujte nás

University of Warsaw, Poľsko

WNE Ang Varšavská univerzita (UW – University of Warsaw) založená v roku 1816 patrí medzi najlepšie univerzity a vedúce výskumné centrá v Poľsku a tiež v skupine krajín, ktoré nedávno pristúpili k Európskej únii.

Čítať ďalej: University of Warsaw, Poľsko

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulharsko

sofia-logoSofia University “St. Kliment Ohridski” je najstaršou a najväčšou univerzitou v Bulharsku. Skladá sa zo 16 fakúlt, 3 oddelení a mnohých výskumných centier a laboratórií. Univerzita zamestnáva trvalo okolo 1 600 učiteľov a spolupracuje s množstvom spolupracovníkov zamestnaných na čiastočný úväzok. V akademickom roku 1999/2000 univerzita podpísala zmluvu o participácii na programe Európskej komisie - Socrates.

Čítať ďalej: Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulharsko

City University, London, Veľká Británia

city logoThe School of Informatics, part of City University, Londýn je v lídrom medzinárodnej excelentnosti v oblasti vzdelávania a výskumu pre oblasti informácií a počítačových profesií.

Čítať ďalej: City University, London, Veľká Británia

Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

Logo EkFTechnická univerzita v Košiciach (TUKE) bola založená v roku 1952 s cieľom plniť vzdelávacie a výskumné potreby Východného Slovenska. Technická univerzita má v súčasnosti viac ako 18.000 študentov inžinierskeho a bakalárskeho stupňa, asi 700 doktorandov. Zamestnáva takmer 900 učiteľov, a rovnaký počet výskumných a administratívnych pracovníkov.

Čítať ďalej: Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

Powered by AVMap