Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

Partners

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulharsko

sofia-logoSofia University “St. Kliment Ohridski” je najstaršou a najväčšou univerzitou v Bulharsku. Skladá sa zo 16 fakúlt, 3 oddelení a mnohých výskumných centier a laboratórií. Univerzita zamestnáva trvalo okolo 1 600 učiteľov a spolupracuje s množstvom spolupracovníkov zamestnaných na čiastočný úväzok. V akademickom roku 1999/2000 univerzita podpísala zmluvu o participácii na programe Európskej komisie - Socrates.

Od tej doby zastáva vedúcu pozíciu medzi univerzitami v krajine s najvyšším počtom mobilít študentov a zamestnancov a najvýznamnejším príspevkom k udržiavaniu európskych noriem v oblasti vyššieho vzdelávania. Sofia University má uzavreté zmluvy s viac ako 80 univerzitami z rôznych krajín, čo uľahčuje aj spoluprácu na širokej škále spoločných medzinárodných projektov.

Hlavné aktivity členov projektového tímu SUSKO sa vzťahujú najmä na výučbu študentov a prípravy iných cieľových skupín - starší ľudia v celoživotnom vzdelávaní; vzdelávanie štátnych zamestnancov, zamestnancov súkromného sektora s cieľom zvýšiť ich kvalifikáciu, najmä v oblasti získavania IKT kompetencií a práce s e-aplikáciami. Členovia tímu sa aktívne usilujú o vývoj, prispôsobenie a šírenie elektronickej formy vzdelávania ako na univerzitnej tak aj na odbornej úrovni vzdelávania.

Navyše, sa členovia tímu pravidelne zúčastňujú na rozličných projektoch a prieskumoch v závislosti od ich výskumných záujmov a zamerania, t.j. v oblasti sektorovej analýzy hospodárstva, najmä poľnohospodárstva, potravinárstva, využitia informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní a ďalších odvetví ako rozvoj e-governmentu, vývoj účtovných štandardov a pod. Výsledky týchto štúdií sa aktívne využívajú ako súčasť učebného plánu, ktorý je vyučovaný na univerzite. To umožňuje členom tímu informovať študentov o nových vývojových trendoch a aplikovať nové metódy výučby a učenia.

 

Projektový tím a kontakty

Hlavné aktivity členov projektového tímu SUSKO sa vzťahujú najmä na výučbu študentov a prípravy iných cieľových skupín - starší ľudia v celoživotnom vzdelávaní; vzdelávanie štátnych zamestnancov, zamestnancov súkromného sektora s cieľom zvýšiť ich kvalifikáciu, najmä v oblasti získavania IKT kompetencií a práce s e-aplikáciami. Členovia tímu sa aktívne usilujú o vývoj, prispôsobenie a šírenie elektronickej formy vzdelávania ako na univerzitnej tak aj na odbornej úrovni vzdelávania. Navyše, sa členovia tímu pravidelne zúčastňujú na rozličných projektoch a prieskumoch v závislosti od ich výskumných záujmov a zamerania, t.j. v oblasti sektorovej analýzy hospodárstva, najmä poľnohospodárstva, potravinárstva, využitia informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní a ďalších odvetví ako rozvoj e-governmentu, vývoj účtovných štandardov a pod. Výsledky týchto štúdií sa aktívne využívajú ako súčasť učebného plánu, ktorý je vyučovaný na univerzite. To umožňuje členom tímu informovať študentov o nových vývojových trendoch a aplikovať nové metódy výučby a učenia.

  • docent Zhelyu Vladimirov (vedecký koordinátor), Dr. Habil., Vice-Rector of Information Affairs and Administration, Tel.: +35928738123. Fax: +35928702118, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  • Prof. Olia Borisova Harizanova, Dr. Habil., zamestnankyňa fakulty, Tel.: +35929711002, Fax: +35928702118, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  • Chief Assist. Prof. Nikolay Netov, zamestnanec fakulty, Tel.: +35929711002, Fax: +35928702118, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  • Adrian Marinchev, PhD, finančný manažér, Tel.: +35929711002, Fax: +35928702118, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  • Chief Assist. Prof. Dafina Yaneva, zamestnankyňa fakulty, Tel.: +35929711002, Fax: +35928702118, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

alt Doc. Dr. Habil. Zhelyu Vladimirov (Vedecký koordinátor), pôsobil ako prorektor SUSKO rokoch 2007-2011. Aktuálne je profesorom na plný uväzok na Fakulte ekonómie a podnikového riadenia a vyučuje predmety v oblasti manažmentu. Prof. Vladimirov má viac ako 100 publikácií v jazyku anglickom, bulharskom a publikovaných doma aj v zahraničnej tlači. Taktiež je aj autorom a spoluautorom niekoľkých kníh v oblasti drobného podnikania a konkurencieschopnosti v rôznych odvetviach. Prof. Vladimirov je členom rôznych národných a medzinárodných organizácií a má skúsenosti v oblasti riadenia medzinárodných a národných projektov.

alt Prof. Dr. Habil. Olya Harizanova je od roku 2005 výkonnou riaditeľkou Centra pre vzdelávacie služby (Centre for Educational Services) na SUSKO. Prof. Harizanova vyučuje predmety z oblasti systémov vyhľadávania informácií. Podieľala sa na vývoji rôznych e-learningových platforiem, a má mnoho publikácií v oblasti nových informačných a komunikačných technológií.

alt Odborný asistent Nikolay Netoff je lektorom na SUSKO so zameraním na oblasti riadenia IT systémov. Jeho odborné záujmy sú v oblasti IT aplikácií v riadení projektov a v e-learningu. Podieľal sa na rozvoji a realizácii mnohých projektov, vrátane projektov financovaných Európskou komisiou.

alt Adrian Marinchev má doktorát v odbore účtovníctva na University of National and World Economy. V súčasnej dobe je hlavným účtovníkom SUSKO. Medzi jeho hlavné profesijné záujmy patrí oblasť účtovníctva a finančnej analýzy verejného sektora a sociálne zabezpečenie a rovnako aj používanie e-learningových platforiem vo vzdelávacom procese.

alt Dafina Yaneva má päťročné skúsenosti s výučbou na SUSKO v oblasti v účtovných predmetov. Má praktické skúsenosti z účtovníctva subjektov bankového a farmaceutického sektora, finančnej analýzy subjektov v automobilovom priemysle a rovnako aj s vývojom a poskytovaním e-learningových kurzov zameraných na oblasť podnikania. V súčasnej dobe pripravuje a poskytuje školenia zamerané na prác so SAP pre spoločnosti pôsobiace v oblasti nealkoholických nápojov v juhovýchodnej Európe, Pobaltia, Ruska a Nigérie.

 

Posolstvo SUSKO

Vzhľadom na naše skúsenosti s vývojom, implementáciou a využitie e-learningových platforiem v procese výučby študentov a obchodných školení, pevne veríme, že platforma FASTER bude úspešným nástrojom nielen pre poskytovanie základných znalostí cieľových skupín projektu, ale tiež pre aktualizáciu už existujúcich znalostí a pomôže jednoduchšie vyhľadávať rozličné finančné a účtovné informácie. Domnievame sa, že najsilnejšou výhodou je, že platforma FASTER priblíži podniky a zamestnancov a uľahčí náborový proces.

 

Web-stránka: http://www.uni-sofia.bg

Powered by AVMap