Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

Analýza účtovnej závierky

Hlavným cieľom tejto kapitoly je ukázať, ako možno účtovné informácie (v kombinácii s ďalšími zdrojmi informácií) použiť pre hodnotenie finančnej výkonnosti a stavu spoločnosti.

Modul kladie dôraz na hlavné analytické nástroje:

  • horizontálnu analýzu,
  • vertikálnu analýzu,
  • pomerovú analýzu.

Aplikácia každého nástroja je znázornená pomocou finančných výkazov dvoch spoločností za roky 2009 a 2008.

Navyše, súčasná kapitola obsahuje spôsob prípravy Výkazu Cash Flow s využitím priamej a nepriamej metódy.

Po ukončení tejto kapitoly by ste mali byť schopní:

  • použiť horizontálnu a vertikálnu analýzu a analyzovať výsledky;
  • vypočítať najdôležitejšie pomery na meranie likvidity, rentability, solventnosti spoločnosti, a
  • čítať indexy tak, aby ste mohli vykonávať potrebné investičné rozhodnutia.
  • pochopiť význam Výkazu peňažných tokov.
  • pochopiť dve metódy používané na prípravu Výkazu peňažných tokov - priamu a nepriamu.

Powered by AVMap