Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

Účtovníctvo v ERP

Tento modul má cieľ oboznámiť používateľov s účtovnými ERP po teoretickej aj praktickej stránke. Modul obsahuje vysvetlenie pojmu Enterprise Resource Planning System (ERP, teda systém plánovania zdrojov spoločnosti), ich úlohu v účtovníctve a ich základné charakteristiky.

Hlavným cieľom tohto modulu je vysvetliť úlohu ERP systémov v účtovníctve, a teda v manažmente financií. Tento modul zahŕňa nasledovné témy:

  • Hlavné typy dát a dokumentov použitých vo finančnom účtovníctve prostredníctvom ERP systému.
  • Hlavné postupy finančného účtovníctva, ktoré sú poskytované ERP systémom.
  • Ako sú postupy finančného účtovníctva riadené ERP systémom, integrované s ostatnými podnikovými procesmi (nákup, predaj, atď.)

Po preštudovaní tohto modulu by študenti mali byť schopní:

  • Pochopiť, čo je ERP systém a aké sú jeho hlavnej úlohy v organizácii.
  • Poznať hlavné dátové typy používané v ERP systéme z pohľadu obchodu a financií.
  • Pochopiť úlohu finančného modulu v ERP systéme a hlavné finančné účtovné operácie.
Attachments:
Download this file (FASTER module 7 presentation final.pdf)FASTER module 7 presentation final.pdf[A presentation of accountiing using an ERP system]472 kB

Powered by AVMap