Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

Účtovníctvo akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným

Tento modul popisuje základné charakteristiky týkajúce sa účtovných predpisov pre akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným v Bulharsku, Grécku, Poľsku, na Slovensku a vo Veľkej Británii (krajiny v abecednom poradí). Okrem toho sú tu uvedené aj ďalšie otázky týkajúce sa právnej a organizačnej štruktúry spoločnosti, ich právne založenie a účtovné aspekty týkajúce sa rozdelenia zisku akcionárom, alebo ukončenie činnosti spoločnosti.

Poslaním modulu je priblížiť základné informácie o akciových spoločnostiach a spoločnostiach s ručením obmedzeným v súvislosti s vedením podvojného účtovníctva. Modul obsahuje aj rámcovú účtovú osnovu, podľa ktorej sú povinné účtovné jednotky účtovať o svojom majetku a záväzkoch.

Po preštudovaní tohto materiálu budete vedieť:

  • Základné právne predpisy v oblasti založenia, vzniku, zrušenia a zániku s.r.o
  • Práva a povinnosti spoločníkov a poznať orgány spoločnosti s.r.o.
  • Základné právne predpisy v oblasti založenia, vzniku, zrušenia a likvidácie a.s.
  • Používať rámcovú účtovú osnovu pre podnikateľov

Powered by AVMap