Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

Medzinárodné účtovné štandardy

Zámerom Modulu 8 je uviesť do medzinárodných účtovných štandardov, ktorých cieľom je poskytovať finančné informácie o vykazujúcej účtovnej jednotke, ktoré sú užitočné pre existujúcich a potenciálnych investorov, veriteľov a ďalších užívateľov účtovnej závierky. Ďalším cieľom je poskytnúť súhrn aktuálneho stavu štandardov ako užitočného nástroja na porozumenie a riešenie účtovných a výkazníckych problematík.

Po dokončení tohto modulu užívateľ bude môcť:

  • Orientovať sa v oblasti Medzinárodných účtovných štandardov a Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva
  • Priradiť medzinárodný prístup k otázkam účtovníctva a výkazníctva
  • Poznať medzinárodné požiadavky na uznanie aktív a pasív
  • Rozlišovať rozdiely medzi konsolidáciou a podnikovou kombináciou
  • Poznať rôzne prístupy k oceňovaniu aktív, záväzkov a finančných nástrojov.

Powered by AVMap