Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

Daňové účtovníctvo

Tento modul popisuje základné účtovnícke otázky zamerané na daň z pridanej hodnoty, daň z príjmu pre jednotlivcov aj spoločnosti v Bulharsku, Grécku, Poľsku, na Slovensku a vo Veľkej Británii (krajiny sú v abecednom poradí).

Poslaním modulu je podať informácie o typoch daní v Slovenskej republike a informovať o úlohách daňového účtovníctva.

Po preštudovaní budete vedieť:

  • Čo je daňové účtovníctvo a čo je jeho úlohou
  • Členenie daní v Slovenskej republike
  • Základné náležitostí jednotlivých daní

Powered by AVMap