Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

Zdroje

Platforma FASTER poskytuje používateľovi informácie a hypertextové odkazy na rozličné zdroje z oblasti účtovníctva ako:

  • Medzinárodné časopisy zamerané na finančníctvo a účtovníctvo,
  • Národné časopisy (publikované v rámci 5 spolupracujúcich krajín) zamerané na finančníctvo a účtovníctvo,
  • Legislatívu Európskej únie,
  • Národnú legislativu 5 spolupracujúcich krajín
  • Knihy a elektronické kniky z oblasti financií a účtovníctva s medzinárodnou perspektívou,
  • Knihy a elektronické kniky z oblasti financií a účtovníctva s národnou perspektívou.

Powered by AVMap