Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

6-ta výročná konferencia EuroMed


6-ta výročná konferencia EuroMed

“Confronting Contemporary Business Challenges through Management Innovation”

Estoril, Cascais, Portugal, 23. -24. September 2013
http://6theuromed2013.webnode.pt/

 

 

Attachments:
Download this file (6th EuroMed Conference Program.pdf)6th EuroMed Conference Program.pdf[6th EuroMed Conference Program]87 kB
Download this file (COMPARISON_OF_IFRS_AND_SLOVAK_ACCOUNTING_REGULATIONS-Tusan_Banociova_Buleca.pdf)COMPARISON_OF_IFRS_AND_SLOVAK_ACCOUNTING_REGULATIONS-Tusan_Banociova_Buleca.pdf[IFRS TUKE presentation on EUROMED]1172 kB
Download this file (Integration_of_FASTER_platform_into_Education_process_of_Economic_Information_Sy)Integration_of_FASTER_platform_into_Education_process_of_Economic_Information_Sy[FASTER TUKE presentantion on EUROMED]170 kB
Download this file (Online_accounting_platform_Greece_Euromed_presentation.pdf)Online_accounting_platform_Greece_Euromed_presentation.pdf[ Online Αccounting Platform Greece Euromed Presentation]193 kB

Čítať ďalej: 6-ta výročná konferencia EuroMed

Projekt FASTER na MIPRO 2013

Základné informácie

Dátum: 20. – 24.05.2013

Miesto: Opatija, Croatia

Konferencia: MIPRO 2013 – Computers je sekcia konferencie MIPRO 2013 zameraná na vzdelávanie, špeciálne na Vzdelávanie a počítačové vedy, Metódy vzdelávania, Implementáciu počítačových technológií do vzdelávania, Dištančné vzdelávanie, E-vzdelávanie a M-vzdelávanie, Školy a Internet a pod.

 

Attachments:
Download this file (ce_023_2101.pdf)Conference paper[Conference paper]702 kB

Čítať ďalej: Projekt FASTER na MIPRO 2013

14. máj 2013: Informačný deň na AUEB

Program workshopu

"Inovačné on-line vzdelávacie prostredie v účtovníctve"


Dátum:: Utorok, 14.05.2013


Čas: 18:30 – 21:00


Miesto konania: Poslucháreň Antoniades, AUEB, Atény


18:00 – 18:30

Registrácia účastníkov

18:30 – 18:45

"Prezentácia vzdelávacieho programu FASTER"

Prednášajúci: Geó̱rgios Veniéri̱s Profesor ekonómie, AUEB

Vedecký koordinátor programu FASTER FASTER

18:45 – 19:15

Aké sú výzvy elektronického vzdelávania v oblasti systému účtovníctva

Prednášajúci: Io̱ánni̱s Zo̱rgiós, CLMS UK

19:15 – 19:25

Predstavenie platformy FASTER: Laboratórium

Prednášajúci: Orestes Vlismas, EEDIP AUEB

19:25 – 19:40

Predstavenie platformy FASTER: Podporný vzdelávací materiál

Prednášajúci: Orestes Vlismas, EEDIP AUEB

19:40 – 20:00

Prezentácia platformy FASTER: Cvičenia

Prednášajúci: Vasíleios Chrí̱stos Naoúm, Doktorand AUEB

20:00 – 20:15

Predstavenie platformy FASTER: Riešenie úloh – rola študenta

Prednášajúci: Vasíleios Chrí̱stos Naoúm, Doktorand AUEB

20:15 – 20:25

Ako sa stať hodnotiteľom platformy FASTER

Prednášajúci: SANDRA Cohen, odborná asistentka ekonómie a podnikania

20:25 – 20:40

Otvorená diskusia s účastníkmi

20.40 – 21.30

Koktail

Attachments:
Download this file (Cohen_info_day_May2013.ppt)Cohen_info_day_May2013.ppt[Πως θα γίνεις αξιολογητής της πλατφόρμας FASTER]1028 kB
Download this file (Naoum_info_day_May2013.ppt)Naoum_info_day_May2013.ppt[Παρουσίαση της Πλατφόρμας FASTER:Καταχώρηση Ασκήσεων - Επίλυση Ασκήσεων]2372 kB
Download this file (Venieris_info_day_May2013.ppt)Venieris_info_day_May2013.ppt[Παρουσίαση της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας FASTER]821 kB
Download this file (Vlismas_info_day_May2013.ppt)Vlismas_info_day_May2013.ppt[Παρουσίαση της Πλατφόρμας FASTER: Εργαστήριο - Υποστηρικτικό Εκπαιδευτικό Υλικό]3781 kB
Download this file (Zorgios_info_day_May2013.ppt)Zorgios_info_day_May2013.ppt[E-learning Συστήματα εκμάθησης της Λογιστικής: Ποιες Είναι οι Προκλήσεις]2168 kB

Čítať ďalej: 14. máj 2013: Informačný deň na AUEB

26.9.2012, Informačný deň II na TUKE

Základné informácie:

Dátum: 26.09.2012, 13.30 - 15.30

Miesto: Vzdelávacie a tréningové stredisko TUKE, Herľany

Počet účastníkov: 58

Attachments:
Download this file (FASTER_P5_ID2_Introduction.pdf)Basic information about the project FASTER[in English]690 kB
Download this file (FASTER_P5_ID2_Module1.pdf)FASTER module 1[in English]940 kB
Download this file (FASTER_P5_ID2_Module2.pdf)FASTER module 2[in English]990 kB
Download this file (FASTER_P5_ID2_Module3.pdf)FASTER module 3[in English]872 kB
Download this file (FASTER_P5_ID2_Module4.pdf)FASTER module 4[in English]821 kB
Download this file (FASTER_P5_ID2_Module5.pdf)FASTER module 5[in English]571 kB
Download this file (FASTER_P5_ID2_Module6.pdf)FASTER module 6[in English]637 kB
Download this file (FASTER_P5_ID2_Module7.pdf)FASTER module 7[in English]768 kB
Download this file (FASTER_P5_ID2_Module8.pdf)FASTER module 8[in English]663 kB
Download this file (FASTER_P5_ID2_Modules.pdf)FASTER modules[in English]479 kB
Download this file (FASTER_P5_ID2_Surveys.pdf)Results of survey[in English]1003 kB
Download this file (FASTER_P5_ID2_WEB.pdf)FASTER web[in English]2719 kB

Čítať ďalej: 26.9.2012, Informačný deň II na TUKE

Projekt FASTER na vedeckom seminári na podnikovohospodárskej fakulte, Košice

Dátum: 18.09.2012, 8:00 – 13:00

Miesto: Katedra Financií a účtovníctva, Košice, Tajovského 11, miestnosť č. A17

Počet účastníkov: 20

Vedecký seminár:

Názov: Teoretické a praktické aspekty financií, účtovníctva, daní a práva v podmienkach SR

 

Čítať ďalej: Projekt FASTER na vedeckom seminári na podnikovohospodárskej fakulte, Košice

27. jún, 2012: Informačný deň na TUKE

Základné informácie:

Dátum: 27.06.2012, 9.00 - 11.00

Miesto: Zasadacia miestnosť EkF, druhé poschodie, Nemcovej 32, Košice

Počet účastníkov: 39

Attachments:
Download this file (FASTER_P5_ID1-report-06_2012.pdf)Information Day 1 report[ID1 report in English]2715 kB
Download this file (FASTER_P5_ID1_FurtherWork.ppt)FurtherWork - Budúcnosť (Plánované aktivity)[presentation in Slovak language]659 kB
Download this file (FASTER_P5_ID1_Introduction.ppt)Introduction - Základné informácie o projekte[presentation in Slovak language]493 kB
Download this file (FASTER_P5_ID1_Platform.ppt)Platform - Platforma, web-portál[presentation in Slovak language]10988 kB
Download this file (FASTER_P5_ID1_Survey.ppt)Survey - Výsledky výskumu[presentation in Slovak language]1758 kB
Download this file (FASTER_P5_ID1_Trends.ppt)Trends - Trendy v súčasnom účtovníctve[presentation in Slovak language]448 kB

Čítať ďalej: 27. jún, 2012: Informačný deň na TUKE

24. máj, 2012: Informačný deň na AUEB

"Inovačné on-line vzdelávacie prostredie v účtovníctve"

 

Dátum: Štvrtok, 24.05.2012

Čas: 17:00 - 19:30

Miesto konania: Poslucháreň Antoniades, AUEB, Atény

Attachments:
Download this file (AUEB - 1st_information_day_agenda.pdf)AUEB - 1st information day agenda[Details on the program, presentations and speakers of the 1st AUEB FASTER information day]553 kB
Download this file (cohen_presentation.ppt)AUEB - Cohen[Progress]3034 kB
Download this file (karatzimas_presentation.ppt)AUEB - Karatzimas[Research]948 kB
Download this file (mantzikopoulou_presentation.ppt)AIMS - Mantzikopoulou[Aims]1726 kB
Download this file (toumazatos_presentation.ppt)Deloitte - Toumazatos[Accounting and ERPs]9382 kB
Download this file (venieris_presentation.ppt)AUEB - Venieris[What is Faster]606 kB
Download this file (vlismas_presentation.ppt)AUEB - Vlismas[Using Faster]2515 kB

Čítať ďalej: 24. máj, 2012: Informačný deň na AUEB

Projekt FASTER na konferencii EURAS 2012

Základné informácie

Dátum: 18. – 20.06.2012

Miesto: Košice, Hotel Jasmin

Konferencia: 17-ta výročná konferencia o štandardizácii - EURAS s názvom "Standards and Innovation" sa uskutočnila v dňoch 18. - 20.6.2012 v Košiciach. Organizátori tejto konferencie boli Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach.

 

Čítať ďalej: Projekt FASTER na konferencii EURAS 2012

Stretnutie s EACEA

Koordinátor projektu bude mať pracovné stretnutie so zástupcami EACEA s cieľom odsledovania začiatku a prokračovania riešenia projektu.

Čítať ďalej: Stretnutie s EACEA

Powered by AVMap