Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

Events

Projekt FASTER na vedeckom seminári na podnikovohospodárskej fakulte, Košice

Dátum: 18.09.2012, 8:00 – 13:00

Miesto: Katedra Financií a účtovníctva, Košice, Tajovského 11, miestnosť č. A17

Počet účastníkov: 20

Vedecký seminár:

Názov: Teoretické a praktické aspekty financií, účtovníctva, daní a práva v podmienkach SR

 

Ciele:

  1. Prezentácie vedeckých výsledkov:
    • členov katedry financií a účtovníctva, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave,
    • pozvaní hostia z iných univerzít.
  2. Výmen skúseností a plánovanie budúcej spolupráce. Prezentácia výskumu PhD. študentov a pozvaného prednášajúceho Dušana Kocureka.

Spôsob diseminácie: Prezentácia projektu FASTER s názvom “Trendy v súčasnom účtovníctve” prezentovanej Annou Bánociovou and Emíliou Jakubíkovou

Powered by AVMap