Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

Národné podporné skupiny

Vzhľadom na Akčný plán projektu FASTER boli národné podporné skupiny (NPS) vytvorené v každom členskom štáte. Všetci partneri vytvorili vlastnú NPS zloženú z vedcov a profesionálov z univerzít, účtovných spoločností, finančných organizácií z prostredia súkromného aj verejného sektora. Celkovo bolo takto angažovaných 90 ľudí. Úlohu NPS možno zosumarizovať nasledovne:

  • podporovať projektový tím
  • pôsobiť ako poradný orgán počas riešenia jednotlivých úloh a problémov v rámci riešenia projektu,
  • diseminovať finálny produkt projektu,
  • pôsobiť ako externý evaluátor projektu.

NPS v rámci projektu FASTER

Ako už bolo spomenuté, každý partner je povinný vytvoriť vlastnú NPS. Nasledujúci zoznam prezentuje počty členov v jednotlivých krajinách:

  • P1 - Grécko: 20
  • P2 - Poľsko: 28
  • P3 - Bulharsko: 15
  • P4 - Veľká Británia: 7
  • P5 - Slovensko: 20

Počas projektu NPS napĺňala rozličné úlohy. Hlavnou úlohou ale bolo podporovať členov tímu pri vývoji výsledného produktu. Aby bolo možné tieto úlohy naplniť, členovia NPS sa pravidelne stretávali, kde boli informovaní o prebehu projektu a kde mali priestor na usmerňovanie, pripomienkovanie aktivít členov jednotlivých tímov.

Powered by AVMap