Login
A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business, Greece

A.U.E.B.

A.U.E.B.

Athens University of Economics and Business

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

U.W.

U.W.

University of Warsaw, Poland

S.U.S.K.O.

S.U.S.K.O.

Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria

T.U.K.E.

T.U.K.E.

Technical University of Kosice, Slovakia

FASTER projekt v HALÓ TU 2013

Základné informácie:

 • Dátum: December 2013
 • Geografické pokrytie: Lokálne (Košice)
 • Popis publikácie: štvrťročník Technickej univerzity v Košiciach
 • Web-stránka publikácie: http://www.tuke.sk/tuke/halo-tu/halotu5
 • Typ disseminácie: tlačová správa
 • Jazyk: slovenský

Čítať ďalej: FASTER projekt v HALÓ TU 2013

FASTER projekt v Hospodárskych novinách

Základné informácie:

 • Dátum: 29.11.2013
 • Geografické pokrytie: Národné (Slovensko)
 • Popis publikácie: denník pre ľudí zaujímajúcich sa o novinky a problémy v ekonómii
 • Web-stránka publikácie: http://hnonline.sk
 • Typ disseminácie: tlačová správa
 • Jazyk: slovenský

Čítať ďalej: FASTER projekt v Hospodárskych novinách

Rýchly spravodaj z FASTERu III

Obsah čísla:

 • Stručne o projekte FASTER
 • Čo sa udialo v rámci projektu v blízkej minulosti?
 • Pilotné testovanie – súhrnné informácie
 • Najvýznamnejšie výstupy z pilotného testovania
 • Exploitačné aktivity
  • Integrácia platformy FASTER do vzdelávania partnerských univerzít
  • ICT Accounting Network and Národné podporné skupiny
  • Transfer výsledkov cieľovým skupinám
 • FASTER na EUROMED 2013

Projekt FASTER v Information Technology Application

Základné informácie:

 • Dátum: December 2012
 • Pokrytie: Národné
 • Krátky popis publikácie: vedecký časopis, vychádzajúci polročne
 • web-stránka časopisu: http://www.v-v-v.sk/en/vedecky-casopis-3
 • Typ diseminácie: príspevok v časopise
 • Jazyk: Anglický

Čítať ďalej: Projekt FASTER v Information Technology Application

FASTER project in HALÓ TU

Základné informácie:

 • Dátum: December 2012
 • Geografické pokrytie: Lokálne (Košice)
 • Popis publikácie: štvrťročník Technickej univerzity v Košiciach
 • Web-stránka publikácie: http://web.tuke.sk/sipc/obsah/4/24
 • Typ disseminácie: tlačová správa
 • Jazyk: slovenský

Čítať ďalej: FASTER project in HALÓ TU

Rýchly spravodaj z FASTERu II

FASTER: Prax v účtovníctve

Obsah druhého vydania:

 • Posolstvo prof. Šoltésa, dekana Ekonomickej fakulty TUKE
 • Aké sú ciele projektu FASTER?
 • Potreby budúcich užívateľov
 • Laboratórium
 • e - Moduly
 • Prostredie pre uchádzačov o zamestnanie
 • Inovatívnosť projektu FASTER
 • Súčasný stav FASTERu – ďalšie kroky

Viac si môžete prečítať v pdf súbore rýchleho spravodaja.

Attachments:
Download this file (D5.3.Newsletter_Issue_2_SK_FINAL.pdf)Newsletter_Issue_2_sk.pdf[Newsletter in Slovak - pdf format]589 kB
Download this file (Newsletter_Issue_2_en.doc)Newsletter_Issue_2_en.doc[Newsletter in english - word format]1502 kB
Download this file (Newsletter_Issue_2_en.pdf)Newsletter_Issue_2_en.pdf[Newsletter in english - pdf format]662 kB
Download this file (Newsletter_Issue_2_gr.doc)Newsletter_Issue_2_gr.doc[Newsletter in greek - word format]1520 kB
Download this file (Newsletter_Issue_2_gr.pdf)Newsletter_Issue_2_gr.pdf[Newsletter in greek - pdf format]714 kB

Rýchly spravodaj z FASTERu

FASTER na prvý pohľad

FASTER (Financial and Accounting Seminars Targeting European Regions / Finančné a účtovnícke semináre určené pre európske regióny) je projekt celoživotného vzdelávania financovaný Európskou úniou. Projekt sa zameriava na vytvorenie online nástroja určeného pre vzdelávanie (poskytovaného v piatich jazykoch), pozostávajúceho z online zdrojov, kurzov zložených z teoretických a praktických časťí a nástroja pre vyhľadávanie zamestnania a pracovných stáží využiteľného zo strany zamestnancov ako aj zamestnávateľov. Na implementácii projektu spolupracuje päť univerzít z piatich krajín EÚ (Grécko, Poľsko, Bulharsko, Veľká Británia a Slovensko).

 

Attachments:
Download this file (201204 - FASTER - SUSKO_Newsletter_BG.pdf)Newsletter [Newsletter in bulgarian]820 kB
Download this file (Newsletter in polish.pdf)Newsletter[Newsletter in polish]764 kB
Download this file (Newsletter1-SK.pdf)Newsletter[Newsletter in slovak language]1099 kB
Download this file (newsletter_EN.doc)Newsletter[Newsletter in english]1929 kB
Download this file (newsletter_GR.doc)Newsletter[Newsletter in greek]1939 kB

Čítať ďalej: Rýchly spravodaj z FASTERu

Powered by AVMap